Frågor och svar om vattenmätare

Här hittar du frågor och svar kring din bytet av vattenmätare, mätarplats och hur den nya vattenmätare fungerar.

Varför behöver vattenmätaren bytas?
Varför ska jag stå för det som behöver göras på mätarplatsen?
Hur ska jag ta hand om min mätplats?
Vad är en konsol?
Vad gör en konsol och varför behövs den?
Varför byter ni till en digital mätare?
Vad blir skillnaden mot idag?
Finns det andra fördelar med en digital mätare?
Hur skickar vattenmätaren in mätarställningen?
Vad finns det mer att säga om vattenmätaren?
Kommer den att störa ut mina andra enheter i huset?
Hur ska jag läsa av min vattenmätare?


Varför behöver vattenmätaren bytas?

Det är ett lagkrav i Vattentjänstlagen att vattenmätaren ska bytas ut minst vart tionde år. Det gör att både du och vi ska vara säkra på att mätaren fungerar som den ska och att den mäter rätt mängd förbrukat vatten. På så sätt säkerställer vi att du bara betalar för det vatten som du har använt.

Varför ska jag stå för det som behöver göras på mätplatsen?

Det är Tekniska verken som äger själva vattenmätaren, men all utrustning runt omkring som ledningar, ventiler och konsol är det du som fastighetsägare som äger och ansvarar för.

Därför blir det fastighetsägarens ansvar att se till att mätplatsen är godkänd innan vi kan göra mätarbytet. Genom att ställa krav på hur mätplatsen ska se ut, kan vi säkerställa god hållbarhet för mätaren och minimera risken för läckage hemma hos dig.

Hur ska jag ta hand om min mätplats?

Vi rekommenderar att du minst en gång per år stänger och öppnar de ventiler som sitter före och efter vattenmätaren. Det är viktigt att regelbundet testa så att det går att stänga av vattnet ifall du skulle drabbas av en vattenläcka. 

Om du har en svart rund ventil med texten LK580 på ska du inte röra den. Den typen av ventil är inte pålitlig och ska bara hanteras av en behörig fackman. Läs mer om den så kallade Champagneventilen här.

Vad är en konsol?

Konsolen är ett väggfäste speciellt anpassad för att hålla en vattenmätare stadig.

Vad gör en konsol och varför behövs den?

Konsolen behövs för att vattenmätaren ska sitta stadigt på plats.

Konsolen är utrustad med en skjuthylsa som minskar risken för att gängorna tar skada vid montering och demontering.

Konsolen minskar också risken för vattenläcka inne hos dig som fastighetsägare.

Konsolen fungerar också som en dragavlastare för vattenmätaren så att den inte sitter i spänn mellan vattenledningarna. Tar bort spänningar i kopplingen mellan vattenmätare och ledning. Vilket minskar belastningen på gängorna.

Konsolen fungerar också som jordning mot galvaniska strömmar i de fall man har vattenledningar av olika material inne i huset.

Varför blir mätaren digital?

Med digital fjärravläst vattenmätarställning kommer din faktura att vara baserad på din faktiska förbrukning.

Vad blir skillnaden mot idag?

Med den gamla analoga mätaren behöver du manuellt läsa av och sedan skicka in din vattenmätarställning till oss. Mellan varje avläsning som du skickar in behöver vi beräkna din förbrukning av vatten vid fakturering. Vid nästa avläsning justeras förbrukningen igen. Det betyder att när du nästa gång läser av och lämnar in din mätarställning antingen får betala mer om du använt mer vatten än beräkningen, eller att du får tillbaka pengar om du använt mindre mängd vatten än vad som beräknats.

När den digitala mätaren är helt fjärravläst skickar den in förbrukningen en gång i månaden.

Finns det andra fördelar med en digital mätare?

Med hjälp av fjärravläsningen på en digital mätare har vi lättare att hjälpa till att hitta ovanliga förbrukningsmönster. Till exempel kan man upptäcka läckor som en rinnande toalett eller liknande.

Hur skickar vattenmätaren in mätarställning?

Det finns flera olika varianter av fjärravläsningsmetoder:

Drive-by. Mätarställningen hämtas upp och läses av med en bil två gånger per år. Mellan dessa avläsningar beräknas förbrukning, om du själv inte skickar in mätarställningen däremellan. Alla nyuppsatta mätare är till en början med inställningen drive-by, men kopplas efter en tid om så den blir helt fjärravläst.

Helt fjärravläst. Mätarställningen skickas trådlöst till elmätaren som skickar in mätarställningen med låg frekvens likt radiovågor. Mätarställningen kommer in det sista datumet varje månad. När du har en fjärravläst mätare rapporterar du inte in din mätarställning.

Utanför vårt elnät. I de fall då Tekniska verken inte äger elnätet där vattenmätaren sitter, finns andra alternativ att samla in mätarställningarna. Oftast monteras en antenn på lämplig plats som kan samla in mätarställningar från ett helt område och som sedan skickas till oss.

Vad finns det mer att säga om den nya vattenmätaren?

Mäter förbrukningen med Ultraljud istället för ett mekaniskt vinghjul och garanterar en mätnoggrannhet i toppklass.  

Då mätaren inte har några rörliga delar är den mindre känslig för slitage.

Den drivs av ett inbyggt batteri med en livslängd upp till 16 år.

Kommer vattenmätaren att störa ut mina andra enheter i huset?

Den frekvens som vattenmätaren kommunicerar med är 868 MHz och med 14 dBm. Vi känner inte till något fall där vattenmätaren orsakat några störningar på annan utrustning i hemmet.

Hur ska jag läsa av min vattenmätare?

Om du har en äldre vattenmätare ansvarar du som kund för att lämna in din vattenmätarställning till oss. Vi rekommenderar att du gör detta minst en gång per år. Om du har en digital vattenmätare med fjärravläsning skickar den information till oss om din vattenförbrukning. Så vet du om din vattenmätare är digital eller inte. Tänk på att det stora siffrorna är mätarställningen och att de små siffrorna är decimaler.

Hjälpte denna information dig? Nej