Ny effektiv metod för att identifiera och mäta plast i avfall

Pressbild: Tekniska verken i Linköping
Pressmeddelande
17 november 2023 07:00
Nu inleder det högteknologiska mätverktyget FossilEye sin pilotturné i tre svenska städer. FossilEye skannar, mäter och analyserar plast i avfall, som utgör merparten av avfallets fossila innehåll. Verktyget gör det möjligt att spåra källan och ta reda på vilka avfallskunder som är duktiga på att sortera ut plasten. Målet är att minska andelen plast i avfall.

FossilEye utgör en helt nyskapande metod för skanning av avfall i värmeanläggningar, som bygger på en vidareutveckling av den teknik som används för att identifiera material vid maskinell avfallssortering. Stickprover från blandat industriavfall körs in i anläggningen och sprids ut på ett två meter brett band. Genom ett digitalt öga i form av en kamera ska verktyget snabbt kunna avgöra vad som är plast och vilken typ av plast det rör sig om, därav namnet FossilEye.

Systemet har utvecklats av företaget RoboWaste i Jönköping på beställning av Tekniska verken i Linköping, Vattenfall Värme och Umeå Energi. Nu ska verktyget testas skarpt i en mobil prototypanläggning i tre svenska kommuner: Linköping i november, Uppsala i december och Umeå i januari.

– Allt handlar om att vi vill undvika att elda plast. Nu har vi äntligen en digital, automatiserad metod för att spåra plastavfallet och det känns väldigt positivt att vi nu har kommit så långt i arbetet att FossilEye är redo att testas på våra olika anläggningar, säger Henrik Lindståhl, forsknings- och utvecklingsingenjör på Tekniska verken i Linköping, och en av projektägarna till FossilEye. 

Ansvar för CO2-utsläppet riktas mot avfallskunden

Enligt dagens regelverk behöver den som lämnar plast i sitt avfall inte stå som ansvarig för koldioxidutsläppen som plasten orsakar. Det ansvaret landar i stället på kraftvärmeverken, via EU:s utsläppshandelssystem, och fjärrvärmekunderna, via fjärrvärmens klimatpåverkan i exempelvis olika miljöbokslut. Anledningen är att analysen av andelen plast idag görs i rökgasen från förbränningen, vilket gör det svårt att spåra avfallets källa. Att det nu blir möjligt att spåra plastavfallet kommer därför även att bidra till att göra systemet kring hanteringen mer rättvist.

– FossilEye innebär ett välkommet verktyg för alla kraftvärmeanläggningar som idag betalar för koldioxidutsläppet som orsakas av plasten i avfallet som lämnas in från stora aktörer. Vår vision är att användandet av FossilEye ska bli en vedertagen praxis vid landets och Europas anläggningar för energiutvinning ur avfall, säger Ulf Kullh, affärsutvecklare, på Umeå Energi. 

Kan skapa ekonomiska incitament för bättre sortering av plast

Målet är att skapa ett system som gör det lönsamt att göra rätt redan från början genom att lämna plasten där den ska vara – i materialåtervinningen. På så sätt skapas incitament för de som är högt upp i avfallstrappan att satsa på ökad återvinning av plast.

– Det här är ett nytt sätt att tänka kring plast i avfall och det ska löna sig att säkerställa att plast inte går till förbränning. På sikt vill vi att det här ska leda till att mindre plast hamnar i avfallet och avfallsförbränningskunderna får ett incitament och kan ställa krav på det avfall de samlar in. Vi kommer att kunna ge ett snabbt besked till kunder om hur mycket plast deras avfall innehåller, vilket kommer bli en viktig del när vi upprättar avtal med våra kunder, säger Per Kallner, utvecklingsansvarig, Vattenfall Värme.

Parallellt med pilotturnén utvecklar IVL Svenska Miljöinstitutet en metod för verifiering av prestandan hos skannande system som FossilEye. Verifieringen ska genomföras i fråga om mätnoggrannhet, kapacitet och vilka typer av avfall mätverktyget lämpar sig för. Under våren 2024 kommer resultaten av dessa verifieringar.

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Lindståhl, forsknings- och utvecklingsingenjör, Tekniska verken i Linköping
013-209115 eller henrik.lindstahl@tekniskaverken.se

Vattenfalls pressavdelning
08-739 50 10 eller press@vattenfall.com  

Ulf Kullh, affärsutvecklare, Umeå Energi
090-160128 eller ulf.kullh@umeaenergi.se 

Pressbild: Tekniska verken i Linköping
Pressbild: Tekniska verken i Linköping
Pressbild: Tekniska verken i Linköping