Pressinbjudan: Samråd gällande möjligheten för vindkraft i Kungshult

Pressmeddelande
25 oktober 2023 09:42
Tekniska verken utreder möjligheterna att bygga vindkraftverk i området Kungshult i Tranås kommun. Målet med utredningen är att ta reda på om området är lämpligt för vindkraft med hänsyn till människor, djur, växter och natur. I samband med detta bjuder Tekniska verken nu in till samråd.

Samrådet hålls under två dagar och omfattar även en utställning med information om projektet och de utredningar som görs. En legitimerad akustiker medverkar för att berätta om ljud från vindkraftverk och demonstrera hur det kan låta. Representanter från Tekniska verken kommer också att vara på plats, så att det ska finnas möjlighet att ställa frågor och lämna in synpunkter.

Området som berörs är beläget ca: 6 km nordväst om tätorten Tranås och bedöms kunna rymma som mest 4 vindkraftverk. Fastighetsägaren i området är Svenska kyrkan, Linköpings stift. Om utredningen mynnar ut i att man går vidare med planerna, kommer personer inom 4 kilometer från projektområdet att erbjudas möjligheten att bli delägare. Mer information om det presenteras på samrådsutställningen.

Samrådet och utställningen är öppna för alla. Närboende, fastighetsägare och andra som berörs särskilt av planerna får en egen inbjudan till samrådet under de närmaste dagarna, utöver det sker även annonsering i lokalmedia. Möjligheten att lämna skriftliga synpunkter via Tekniska verkens hemsida är öppen t.o.m den 20 december.

Samrådsdagar med utställning om projektet

Datum: tisdag 21 november och onsdag 22 november
Tid: 15:00-19:00 båda dagarna
Plats: Folkets hus, Storgatan 8, Tranås

Information om samråd på tekniskaverken.se

Information om projektet för Kungshult på tekniskaverken.se

För vidare frågor, kontakta gärna:
Jonathan Hjorth, projektutvecklare, Tekniska verken Vind AB
Telefon: 013-20 81 57
E-post: jonathan.hjorth@tekniskaverken.se

Simon Nygren, projektutvecklare, Tekniska verken Vind AB
Telefon: 013-30 88 54
E-post: simon.nygren@tekniskaverken.se