Tekniska verken byter ut gamla IT-system för att möta kundförväntningar

Pressmeddelande
05 oktober 2023 05:30
Nu fortsätter Tekniska verken-koncernen att byta ut sina IT-system, vilket kommer att påverka kunderna under hösten. De nya IT-systemen är bättre anpassade efter Tekniska verkens tjänster än tidigare och på sikt öppnar de upp för bättre kundupplevelser. Exempelvis kommer kunderna att kunna betala sin faktura med Swish.

Den snabba utvecklingen inom digitalisering gör att Tekniska verkens IT-system inte längre håller måttet för de förväntningar som kunderna har. 

– Vi måste hela tiden ligga i framkant och utveckla vår verksamhet, inte minst när det handlar om digitalisering och att leva upp till våra befintliga och framtida kunders krav. Vi ser till exempel att våra kunder idag vill ha betydligt mer koll på sin förbrukning än vad de ville eller behövde för bara några år sedan, säger Jörgen Svärdh, marknadsdirektör på Tekniska verken i Linköping.

Kunderna kan från och med november förvänta sig ett nytt och förbättrat utseende på fakturan för elnät, vatten och fjärrvärme. Fakturan kommer från den nya fakturaleverantören Billogram.

Den digitala kundportalen stänger under två veckor
Utöver förändringarna på fakturan innebär systemskiftet att kundportalen Mina sidor behöver stängas mellan den 12 och 25 oktober, medan data överförs från det gamla systemet till det nya. När Mina sidor öppnar upp igen kommer kunderna, under en kortare period i takt med att historiken läses in, kunna se begränsad statistik över sina tjänster. Kunder som påverkas kommer att få information via brev och e-post. 

Under hösten när IT-systemet byts ut, ber Tekniska verken om förståelse för att ärenden hos kundservice kan ta längre tid än vanligt. 

– Vi har en krävande period av lärande, justeringar och utveckling framför oss och vi har stor respekt att detta inledningsvis kan påverka våra kunders upplevelse av oss. Det är naturligt att invanda system och arbetssätt upplevs som bättre än nya, men vi är övertygade om att våra kunder på sikt kommer att uppleva alla fördelar. Vårt mål är att alla våra kunder ska vara nöjda både med våra tjänster och våra system, avslutar Jörgen Svärdh.

För mer information, kontakta gärna:

Jörgen Svärdh, marknadsdirektör, Tekniska verken
Telefon: 013-209249
E-post: jorgen.svardh@tekniskaverken.se