Nu byggs framtidens laddplats för tung trafik – ChargeLab Mjölby

På bilden från vänster: Fredrik Hansson, senior affärsutvecklare och projektledare ChargeLab Mjölby, Tekniska verken, Michael Fahlström, vd MSE och affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken, Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, Mjölby kommun och Magnus Höglund, Head of Charging Solutions and Infrastructure, Scania. Foto: Tekniska verken
Pressmeddelande
27 september 2023 12:00
Idag, onsdagen den 27 september, togs första spadtaget för ChargeLab Mjölby – den laddplats som Tekniska verken och MSE, i samarbete med Scania och Mjölby kommun, kommer att uppföra vid det strategiska läget Mjölby Västra trafikplats. Målet är att bli en av Europas första laddplatser för tung trafik med den nya MCS-standarden, Megawatt Charging System. ChargeLab Mjölby blir också bli en pilot för innovation och utveckling vad gäller smarta elnät.

– Det känns fantastiskt bra att sätta spaden i backen för ett projekt som är så viktigt, både för transformationen av transportsektorn och för våra framtida elnät – ChargeLab Mjölby kommer att bli en plats där vi både driver utveckling och skapar klimatnytta, säger Michael Fahlström, vd för MSE (Mjölby-Svartådalen Energi) och affärsområdeschef Värme och kyla på Tekniska verken.   

Megawatt Charging System (MCS) är en laddstandard som är under utveckling för megawattladdning med kapaciteten att erbjuda ett extra snabbt laddförlopp, och kommer att göra det möjligt att ladda den nya generationens långtradare på bara 45 minuter. Med sitt strategiska läge 4,5 timmars körning från kontinenten blir laddplatsen vid Mjölby ett naturligt stopp för den obligatoriska rast som yrkeschaufförerna i den tunga vägtrafiken måste ha efter så lång tids körning. 

– Vi har ett fantastiskt logistikläge och det här ligger helt i linje med vårt klimatarbete, så självklart vill vi vara en del i denna förändring, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun.

Den pågående transformationen av transportsektorn är avgörande för att minska utsläppen av koldioxid. Elektrifieringen ger positiva klimateffekter om den ersätter fossila drivmedel. Med ChargeLab Mjölby satsar Tekniska verken och MSE tillsammans med Scania och Mjölby kommun på ny teknik som även gör stor nytta för klimatet.  

– Publik laddning är en avgörande pusselbit för elektrifiering av tunga fordon och framför allt de långväga transporterna. Vi ser positivt på att kunna engagera oss i dessa typer av projekt för att driva på omställningen och dra lärdomar om vilka lösningar som passar våra kunder, säger Magnus Höglund, Head of Charging Solutions and Infrastructure, Scania. 

Anläggningen blir även startskottet för Tekniska verkens fortsatta satsningar på framtidens energisystem. Det ökande behovet av el gör att det både behöver produceras mer el, och hushållas med den el som finns. Med ChargeLab Mjölby tar Tekniska verken och MSE ett stort steg mot framtidens smarta elnät.  

– ChargeLab Mjölby utgör en viktig del av Tekniska verkens och MSE:s utveckling mot smarta elnät. Att bygga den här anläggningen ger kunskap som behövs för att ta fram nya lösningar och hålla takt med elektrifieringen, säger Fredrik Hansson, senior affärsutvecklare och projektledare för ChargeLab Mjölby, Tekniska verken.

För att möta de krav som MCS-standarden ställer på hög och varierad effektleverans kommer också ett batteri om 4 MWh installeras på platsen. Batteriet ska dels fungera utjämnande och stötta i de största effekttopparna, dels avlasta elnätet i helhet genom att bidra med effekt ut på nätet när den behövs.   

– Vi behöver hitta nya sätt att bättre ta tillvara på den effekt som finns tillgänglig på elnätet. Att lära oss hur vi ska leverera energi och effekt vid rätt tid, rätt form och på rätt plats är en av de största utmaningarna med det ökande behovet av el. ChargeLab Mjölby är en möjlighet för oss att vara med och leda utvecklingen i det arbetet, säger Fredrik Hansson.

ChargeLab Mjölby planeras öppna i juni 2024, och då ha upp till åtta laddstationer med dagens CCS-standard samt två stationer för pilotaktiviteter med den nya MCS-standarden. När MCS-standarden blir tillgänglig kommer dessa stationer stå redo att tas i bruk.  

Flera bilder och rörligt material återfinns längre ned i pressmeddelandet.

För mer information, kontakta gärna:

Michael Fahlström, vd Mjölby-Svartådalen Energi AB och affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken.
Telefon: 013-20 90 42
E-post: michael.fahlström@tekniskaverken.se

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, Mjölby kommun
Telefon: 070-597 49 80
E-post: cecilia.burenby@mjolby.se  

Magnus Höglund, Head of Charging Solutions and Infrastructure, Scania
Telefon: 070-207 61 50
E-post: magnus.hoglund@scania.se

Fredrik Hansson, senior affärsutvecklare och projektledare för ChargeLab Mjölby, Tekniska verken
Telefon: 013-20 82 82
E-post: fredrik.hansson@tekniskaverken.se

ChargeLab Mjölby:

Den kraftfulla transformationen av transportsektorn och tydliga utvecklingen mot hållbar infrastruktur ställer allt högre krav på expertkompetens och samverkan. ChargeLab Mjölby skapas tillsammans med Scania, Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), där Tekniska verken står som ägare, Scania som laddoperatör, MSE drar fram nätet och Mjölby kommun upplåter marken. När laddplatsen tas i bruk i juni kommer Bixia att ansvara för driften.

Med sitt strategiska läge 4,5 timmars körning från kontinenten blir laddplatsen vid Mjölby ett naturligt stopp för den obligatoriska rast som yrkeschaufförerna i den tunga vägtrafiken måste ha efter 4,5 timmars körning – ett optimalt ställe för att ladda sitt fordon. 

Information på tekniskaverken.se

Den nya MCS-standarden är just nu under utveckling, här kan du läsa mer om arbetet

Visualisering ChargeLab Mjölby
På bilden från vänster: Michael Fahlström, Fredrik Hansson, Cecilia Burenby, Magnus Höglund. Foto: Tekniska verken
På bilden från vänster: Michael Fahlström, Fredrik Hansson, Cecilia Burenby, Magnus Höglund. Foto: Tekniska verken
På bilden från vänster: Fredrik Hansson, Michael Fahlström, Cecilia Burenby, Magnus Höglund. Foto: Tekniska verken
På bilden från vänster: Magnus Höglund,  Fredrik Hansson, Cecilia Burenby, Michael Fahlström. Foto: Tekniska verken
På bilden från vänster: Fredrik Hansson, Michael Fahlström, Cecilia Burenby, Magnus Höglund. Foto: Tekniska verken