Pressinbjudan: Den stora vindkraftssatsningen i Sunne står klar

Pressmeddelande
06 september 2023 08:00
Nu tas de sista vindkraftsverken i Tekniska verkens stora satsning i Sunne i drift. Den 13 september invigs 10 vindkraftsverk på Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget. Tillsammans kommer de att producera 170 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för cirka 28 000 villor.

Vindkraftsparken är en av två parker som Tekniska verken byggt i Sunne. Sedan tidigare finns 13 vindkraftsverk på Häjsberget och Södra Länsmansberget, som inviges under 2020 och nu samägs med Bixia Gryningsvind och Växjö energi. Produktionen från alla 23 vindkraftsverk kommer sammanlagt att vara cirka 350 GWh per år.

Satsningen i Sunne är ett steg i att utöka andelen återvunnen och förnybar elproduktion, och är helt i linje med Tekniska verkens vision att bygga världens mest resurseffektiva region.

Tid: 13 september, 10.00-13.00
Plats: Fryksdalshöjden 5, Sunne. Det är vid det första vindkraftsverket på norra sidan av väg 238, F5, som invigningen kommer att vara.

På plats under invigningen finns:

Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, Tekniska verken
Klas Gustafsson, tillförordnad vd, Tekniska verken

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, Tekniska verken
Telefon: 013-20 92 54
E-post: henrik.valent@tekniskaverken.se