Nu drar bygget av den nya fiskvägen i Laxberg igång

Foto: Tekniska verken
Pressmeddelande
31 augusti 2023 06:07
På fredag är det dags för byggstart av den nya fiskvägen vid dammen i Laxberg. Syftet med denna är att fiskar och andra vattenlevande arter obehindrat ska kunna passera mellan Svartån och Sommen. Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) ligger bakom satsningen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu står inför det praktiska genomförandet av fiskvägen. Den utgör en väldigt viktig pusselbit i ett större projekt för att återskapa en bättre livsmiljö för en rad arter, inte minst för den unika Sommenöringen, som i motsats till de flesta laxfiskar leker nedströms, säger Jakob Bergengren, fiskeribiolog och miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping.

Arbetet planeras att genomföras från september i år till och med november/december 2024 men förhoppningen är att den nya fiskvägen ska kunna öppnas redan sommaren 2024. Projektet är uppdelat i två etapper, där den första delen bland annat omfattar uppbyggnad av fångdamm och passage genom den befintliga dammen. Etapp två omfattar sedan färdigställande av fiskvägen med luckor och gångbanor.

Arbetsområdet hägnas in av arbetsmiljöskäl, och passage över dammen kommer inte att vara möjlig under själva byggtiden. En så kallad miljögardin har lagts ut för att förhindra att grumlat vatten sprider sig utanför arbetsområdet. Under byggtiden behöver vattennivåerna tillfälligt sänkas i Sommen, men aldrig lägre än vad befintlig vattendom tillåter.

– Målet är att påverkan ska bli så liten som möjligt på både människa och natur, samtidigt hoppas vi på förståelse för de åtgärder som trots allt behöver ske under själva genomförandefasen, säger Jakob Bergengren.

Sedan onsdag kväll (30/8) har tappningen ökats från 10m3/sek till 24 m3/sek för att påbörja sänkningen av Sommen. Om allt går som planerat ska nivån i november vara 200,27 vilket också är den lägsta planerade nivån under projektets gång. I mars ska påfyllning av Sommen inledas igen.

Projektet är en frivillig miljöinvestering av Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS), som också är ägare till dammen. I MSS ingår Tekniska verkenMjölby-Svartådalen Energi och Holmen Energi. Samarbetspartners till MSS inom projektet är Länsstyrelsen, Boxholms kommun, Sommens Fiskevårdsområdesförening och Boxholm Skogar AB.

Fakta vattennivåer, Sommen:

  • Nuvarande vattennivå (31 aug 2023): 200,95
  • Långsam sänkning påbörjades kvällen den 30 augusti
  • Planerad vattennivå slutet av september: cirka 200,6
  • Planerad vattennivå november 2023 – feb 2024: 200,27 meter
  • Långsam höjning inleds i mars 2024
  • Planerad vattennivå sommaren 2024: 200,8 (inom normalt sommarvattenstånd)

OBS! Ovanstående anger planerade vattennivåer. Kraftiga skyfall, torrperioder eller mycket snö kan påverka planen. Vattennivån kommer aldrig att ligga lägre än vad som är tillåtet enligt befintlig vattendom.

Framkomlighet:

  • Vägen från Börshult och fram till byggarbetsplatsen kommer vara avstängd för allmän trafik under projektet. Trafiken kommer att ledas om genom skyltar på plats så att man vet hur man ska köra.
  • Arbetsområdet hägnas in av arbetsmiljöskäl, och passage över dammen kommer inte att vara möjlig under själva byggtiden.

Kontakta gärna:

Jakob Bergengren, fiskeribiolog och miljöingenjör, Tekniska verken
Telefon: 070-356 46 05
Epost: jakob.bergengren@tekniskaverken.se  

Gustav Jonsson, projektledare, Tekniska verken
Telefon: 073-075 71 05
Epost: gustav.jonsson@tekniskaverken.se

Mer information rörande den nya fiskvägen:

Tidigare pressmeddelande – Klart för ny fiskväg i Laxberg

Tidigare pressmeddelande – Så påverkas Sommens vattennivå under byggtiden 

Information om fiskvägen inklusive illustration på tekniskaverken.se

Information om vattennivåer på tekniskaverken.se

Foto: Tekniska verken
Foto: Tekniska verken
Foto: Tekniska verken
Foto: Tekniska verken