Tekniska verken, Svensk Däckåtervinning och Rubber Innovation vill skapa cirkulär återvinning av däck

Gärstadverket, foto: Crelle
Pressmeddelande
24 juli 2023 06:00
Genom en avsiktsförklaring undersöker Tekniska verken, Svensk Däckåtervinning och Rubber Innovation nu möjligheten att samarbeta kring återvinning av uttjänta däck i en industriell symbios. Visionen är att Rubber Innovation ska kunna etableras intill Svensk Däckåtervinnings existerande anläggning på Gärstad, och vidareutveckla det granulat som Svensk Däckåtervinning producerar.

Sedan juni i år står det klart att producentansvarsorganisationen Svensk Däckåtervinning tar en världsledande däckåtervinningsanläggning i bruk vid Tekniska verkens område Gärstad i Linköping. Nu ser parterna även över möjligheten att samarbeta med Rubber Innovation, för ta ytterligare steg mot cirkulär hantering av uttjänta däck. Tanken är att Rubber Innovation ska återvinna kemikalier och nytt råmaterial från det granulat Svensk Däckåtervinning skapar av däcken.

Samlokaliseringen är en unik möjlighet att utveckla en cirkulär ekonomi kring uttjänta däck, med möjlighet att bli ledande i Europa. Ett samarbete med de tre parterna skulle möjliggöra utvecklingen av teknologi och drift för bästa möjliga materialåtervinning för de cirka 42,000 ton däck som Svensk Däckåtervinnings anläggning på Gärstad tar hand om årligen.

– Den här typen av satsning går hand i hand med vår vision att skapa världens mest resurseffektiva region, och utgör en väldigt intressant möjlighet att utveckla en symbios med och mellan andra verksamheter, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla på Tekniska verken.

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är ett icke vinstdrivande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca: 90 000 ton däck som årligen tjänat ut i Sverige. Under 2023 har de, tillsammans med lokala samarbetspartners, etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation för en ännu mer hållbar hantering av däcken. Syftet är att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran.

– Detta samarbete är helt i linje med vår nya strategi att via partnerskap och innovation skapa värde av återvunnet material. Nyckeln till detta är att vi har kunnat etablera en kvalitetssäkrad process som ger nästa led i förädlingen av ett anpassat material, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

Genom upphettning kan Rubber Innovation återvinna kemikalier och nytt råmaterial från det granulat som Svensk Däckåtervinning producerar. Detta kan sedan användas för att producera nya däck och gummiprodukter, och därmed minska användningen av ny fossil olja, vilket är cirkulär återvinning och ekonomi i praktiken.

– Vi ser fram emot ett nära samarbete med Svensk Däckåtervinning, Tekniska verken och Rubber Innovation kring en av bilindustrins största miljöutmaningar – återvinning av utslitna däck. Vi på Rubber Innovation kan mycket om återvinning, och har en bra lösning för däck med speciella egenskaper som skandinaviska däck, säger Jon Erik Ludvigsen, vd Rubber Innovation.

De tre parterna utreder nu finansiella, juridiska och fysiska möjligheter för samarbetet inom ramen för avsiktsförklaringen. Förhoppningen är att kunna realisera visionen redan under 2025 om förutsättningarna visar sig vara gynnsamma.

Tidigare pressmeddelande om däckåtervinning på Gärstad

För vidare information, kontakta gärna:

Michael Fahström, affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken
Telefon: 013-20 90 42
E-post: michael.fahlstrom@tekniskaverken.se

Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning AB
Telefon: 070-418 25 60
Mejl: fredrik.ardefors@sdab.se

Jon Erik Ludvigsen, vd Rubber Innovation
Telefon: +47 91 36 55 78
E-post: jel@ri-as.no