Tekniska verken säkrar elnätet för framtiden

Foto: Crelle
Pressmeddelande
21 juni 2023 08:43
Genom omfattande investeringar i elnätet i både Linköping, Katrineholm och Mjölby säkrar Tekniska verken upp en stabil elförsörjning även för framtida behov av el. Det handlar bland annat om ökad kapacitet för att möta efterfrågan på solelsproduktion och snabbladdning av elfordon, förbättrade besiktningsmöjligheter och vädersäkring av elledningar. Under 2023 uppgår investeringarna till över 330 miljoner kronor.

– I och med att samhället blir mer beroende av el ställs allt högre krav på att elnätet är säkrat mot både väder och vind. Vi har ett stort ansvar att också klara tillväxten med en ökad användning. Genom att kontinuerligt bygga ut, utveckla och förstärka våra elnät kan vi svara upp mot de växande behoven och samtidigt bibehålla vår höga leveranssäkerhet, säger Jesper Svensson, vd Tekniska verken Nät AB.

Sammanlagt satsar Tekniska verken över 330 miljoner kronor på att förstärka elnäten i Linköping, Katrineholm och Mjölby under 2023. Stora, övergripande investeringar rör sig bland annat om att öka kapaciteten för snabbladdning av elfordon, samt kapacitetshöjning och vädersäkring av elledningar för att minska väderrelaterade elavbrott. Miljövänlig besiktning med drönare och att skapa utrymme för att möjliggöra ökad solelsproduktion utgör andra viktiga områden.

– Energianvändningen i landet förväntas fördubblas inom de närmaste 20 åren och utvecklingen inom området går väldigt fort. I grunden handlar det om att stötta omställningen till mer förnybar el och samtidigt kunna förse alla med den el och effekt som behövs även i framtiden. De resurser som Tekniska verken lägger på detta är väl investerade pengar som kommer att säkra leveranskvaliteten till våra kunder och samtidigt möjliggöra etableringar och fortsatt samhällsutveckling i vår region, säger Jesper Svensson, vd Tekniska verken Nät AB.

 

Investeringarna är fördelade enligt följande:

Linköping – ca: 235 mnkr
Katrineholm – ca: 67 mnkr
Mjölby – ca: 29 mnkr 

Läs mer om investeringarna och de arbeten som ska genomföras på tekniskaverken.se

 

För mer information, kontakta gärna:

Jesper Svensson, vd Tekniska verken Nät AB.
Telefon: 013-30 86 60
E-post: jesper.svensson@tekniskaverken.se