Liselott Myrbråten ny chef för Tekniska verkens affärsområde Vatten och avlopp

Liselott Myrbråten, foto: Crelle
Pressmeddelande
13 juni 2023 08:00
Nu är det klart att Liselott Myrbråten, affärsområdeschef för Avfall och återvinning inom Tekniska verken, även kommer att få motsvarande roll för affärsområdet Vatten och avlopp.

Den 1 mars lämnade Anna Lövsén posten som affärsområdeschef för Vatten och avlopp inom Tekniska verken för att fullt ut fokusera på biogasens utveckling inom koncernen. Nu står det klart att Liselott Myrbråten tar över ledarskapet för affärsområdet.

– Jag är övertygad om att det här blir ett utmärkt upplägg. Affärsområdena har flera beröringspunkter, inte minst eftersom de båda är kopplade till kommunala uppdrag. Liselott har utvecklat verksamheten inom Avfall och återvinning på ett betydelsefullt sätt, och jag är övertygad om att hennes erfarenheter kommer att komma till stor nytta även inom Vatten och avlopp, säger Charlotta Sund, vd Tekniska verken.

– Det känns otroligt inspirerande att få möjligheten att tillsammans med alla engagerade och kompetenta medarbetare få utveckla och ta ansvar för vårt allra viktigaste livsmedel, vatten. Rent vatten och effektiv hantering av avlopp är avgörande för vårt samhälle. Det är även spännande med all teknisk utveckling som nu sker inom området, säger Liselotte Myrbråten, affärsområdeschef Avfall och återvinning.

Liselott Myrbråten tillträder som affärsområdeschef för Vatten och avlopp den 15 augusti.

För mer information, kontakta gärna:

Charlotta Sund, vd Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-30 86 50
E-post: charlotta.sund@tekniskaverken.se

Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfall och återvinning, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon 013-20 80 43
E-post: liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

 

 

Charlotta Sund, foto: Crelle