Klart för ny fiskväg i Laxberg – öppnar viktig port för Sommenöringen

Foto: Mats Andersson
Pressmeddelande
31 maj 2023 06:30
Nu är det klart att det blir en ny fiskväg till Sommen för såväl fiskar som andra vattenlevande arter. Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) har fattat beslut om den nya fiskvägen, som ska byggas vid dammen i Laxberg, precis vid Sommens utlopp till Svartån. Syftet är att återskapa en bättre livsmiljö för framför allt den nedströmslekande Sommenöringen. I MSS ingår Tekniska verken, Mjölby-Svartådalen Energi samt Holmen Energi.

I Sommens utlopp till Svartån, vid Laxberg, finns en damm som reglerar vattenutflödet ur sjön. I anslutning till dammen finns idag en fiskväg för att fisk ska kunna vandra mellan Sommen och Svartån. Den är dock gammal och har visat sig ha en begränsad funktion.

Under drygt tio års tid har ett arbete pågått med målet att kunna bygga en modern fiskväg, som ska fungera för alla arter. Projektet är ett samarbete mellan ägaren till dammen – Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) – samt Länsstyrelsen, Boxholms Kommun, Sommens fiskevårdsområdesförening och Boxholm Skogar AB. I Motala Ströms Samfällighetsförening ingår de bolag som använder dammen för att kunna producera hållbar vattenkraftsel i systemet. Dessa bolag är Tekniska verken, Mjölby-Svartådalen Energi och Holmen Energi.

Den nya fiskvägen kommer att utgöras av ett så kallat inlöp, vilket kan beskrivas som en anlagd åfåra som leder en del av vattenflödet i ett slingrande lopp runt dammen. Genom detta förväntas samtliga förekommande arter obehindrat kunna vandra både upp- och nedströms. Projektet är den enskilt viktigaste pusselbiten i ett större projekt för att återskapa en bättre livsmiljö för en rad arter, där den biologiskt viktigaste är den för området unika Sommenöringen, som i motsats till de flesta laxfiskar leker nedströms.

– Vi är glada över att efter många års samverkansarbete och flera omgångar i mark- och miljödomstolen, nu äntligen kunna komma igång rent praktiskt med detta viktiga projekt – det ser jag som väldigt positivt,säger Ola Palmquist, affärsenhetschef Vattenkraft på Tekniska verken i Linköping

– Vi är mycket nöjda med vårt långa samarbete med många olika intressenter. Detta är en viktig miljöinvestering för framtiden säger Fredrik Nordqvist, vd Holmen Energi.

Projektet är en frivillig miljöinvestering av MSS ägarbolag, och beräknas totalt kosta cirka 30 miljoner kronor. Bolagen står för den större delen av investeringskostnaden, och resterande summa utgörs av bidrag från de övriga organisationerna som ingår i projektet.

– Den nya fiskvägen är ett mycket viktigt naturprojekt, och det känns verkligen roligt att slutligen kunna meddela att det blir av. Vi är många som under lång tid har arbetat hårt för detta – nu ser vi fram emot att inom kort kunna inleda nästa steg, som rör sig om att planera själva genomförandet där bland annat god framförhållning kommer att vara en betydelsefull faktor, säger Jakob Bergengren, fiskeribiolog och miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping.

Byggprojektet planeras för närvarande att kunna påbörjas under 2023, dock återstår en del projektering. Under själva byggfasen kommer Sommen tillfälligt att behöva sänkas. Mer information kring detta delges i god tid till alla fastighets- och båtägare, samt övriga berörda runt Sommen. 

För mer information kontakta gärna:

Ola Palmquist, affärsenhetschef Vattenkraft, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-20 81 64
E-post: ola.palmquist@tekniskaverken.se

Jakob Bergengren, miljöingenjör, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-20 92 09
E-post: jakob.bergengren@tekniskaverken.se

Lisa Pettersson Noord, kommunikationschef Holmen Energi
Telefon: 0709-947594
E-post: lisa.petterssonnoord@holmen.com

Beslutsprocessen:

2020 fattade MSS ett beslut om bygget av en ny fiskväg i Laxberg. Det beslutet blev dock ogiltigt i och med en dom av mark- och miljödomstolen. MSS började då om processen och lade fram en ny ansökan. Denna bifölls under våren av mark- och miljödomstolen, varpå MSS nu kunnat fatta ett nytt beslut om bygget av vattenvägen.