Årsstämma för Mjöby-Svartådalen Energi

Fredrik Remneblad, vd och Charlotta Sund ordf. Mjölby-Svartådalen Energi under avtackning av ledamöter.
Pressmeddelande
10 maj 2023 06:14
Den 25 april genomfördes årsstämma i både MSE och MKN på Stadshotellet i Mjölby.

År 2022 har präglats av en stor energikris och höga elpriser som påverkat bolagen på flera sätt, där medarbetare har fått jobba extra hårt under ett exceptionellt år. Tack vare hög tillgänglighet i anläggningarna och effekthemtagningar från genomförda förändringar, kunde MSE på stämman presentera ett resultat på 98 mnkr och besluta om en utdelning på nästan 24 mnkr till ägarna – Mjölby kommun och Tekniska verken i Linköping AB (publ). Ordförande Charlotta Sund och ägarrepresentanterna tackade alla medarbetare och styrelsen för ett fantastiskt bra genomfört arbete under 2022.

- Det är mycket roligt att kunna presentera MSE-koncernens i särklass bästa ekonomiska resultat någonsin, säger Fredrik Remneblad, vd Mjölby-Svartådalen Energi.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Remneblad via 070 607 01 75 eller fredrik.remneblad@mse.se