Tekniska verken i Linköping rollmodell under stor EU-konferens

Biogasanläggning inom Tekniska verken-koncernen, foto: Crelle
Pressmeddelande
21 april 2023 10:50
I samband med Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret 2023 anordnar riksdagen tre tematiska konferenser där riksdagen själv bestämmer tema. Under konferensen "Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning" arrangeras en utställning i riksdagshuset dit Tekniska verken bjudits in för att dela med sig av sitt framgångsrika arbete inom kraftvärme, biogas och cirkularitet.

Värd för utställningen, som äger rum måndagen den 24 april, är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av näringsutskottet. Syftet är att visa på innovativa svenska tekniker som kan bidra till att klara EU:s energiutmaningar, samt ge utställare och konferensdeltagare en möjlighet att mötas och samverka. Tekniska verken är ett av de två energibolag i hela landet som kommer att få delta.

– Det känns hedrande att Tekniska verken får vara med att representera Sverige som framgångsrikt exempel avseende såväl effektiv, välutbyggd fjärrvärme och biogasproduktion, som hur vi genom vårt arbete med avfall skapar nyttor för klimatet i ett mycket större perspektiv – allt med målet om att bygga världens mest resurseffektiva region. Vi ser väldigt positivt på möjligheten att få dela vår kunskap och även själva få inspireras och knyta värdefulla kontakter inom EU kopplat till den viktiga frågan om vår framtida energiförsörjning, säger Per Johannesson, Public Affairs, Tekniska verken.

Några av anledningarna till att just Tekniska verken bjudits in är koncernens högeffektiva kraftvärmeverk med en verkningsgrad om 90%, det arbete som sker inom biogassektorn samt den integration som finns med övriga tekniska system. Bland annat tar Tekniska verken emot och förbränner avfall från både utlandet och ett antal kommuner i Sverige, vilket ger en positiv effekt på koldioxidutsläppen globalt sett. Dels genom att Tekniska verken är specialiserade på denna typ av hantering och via kraftvärmeverken får ut så pass mycket energi från avfallet – både värme, el och kyla – samt även för att avfallet i vissa fall annars skulle hamna på deponi och då istället släppa ut metangas som är en betydligt mer potent växthusgas än koldioxid.

– Det är viktigt för oss att visa upp att det vi gör spelar skillnad både hos oss lokalt men även i andra länder – genom att använda resurser som andra länder ser som avfall skapar vi gemensamma nyttor för klimatet. Vi får också en möjlighet att i dessa osäkra tider lyfta fram såväl lokal el- och värmeproduktion som lokalt producerad biogas; viktiga och smarta produkter för trygg energiförsörjning, säger Emelie Algebrant, energistrateg, Tekniska verken.

Det är riksdagens talmän som tillsammans med gruppledarna för riksdagspartierna har bestämt vad de tre tematiska konferenserna ska handla om. Utöver Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning är ämnena Gröna given med fokus på cirkulär bioekonomi, samt Demokratin i Europa.

På tekniskaverken.se kan du läsa mer om Innovation för hållbarhet

Regeringens information om konferenserna

Nedladdningsbar karta över mottaget avfall återfinns längst ned under rubriken Dokument

 

För mer information kontakta gärna:

Emelie Algebrant, energistrateg, Tekniska verken i Linköping AB
Telefon: 013-20 94 65
E-post: emelie.algebrant@tekniskaverken.se

Per Johannesson, Public Affairs, Tekniska verken i Linköping AB
Telefon: 0702-76 29 60
E-post: per.johannesson@tekniskaverken.se