Projektstart för framtidens sorteringsanläggning

Skissbild 1: WINELL & JERN ARKITEKTER
Pressmeddelande
07 juni 2022 06:00
Efter ett par års förstudier trycker nu Tekniska verken i Linköping på startknappen för en banbrytande anläggning för avfallssortering som ska öka materialåtervinning och cirkulära flöden.

Den nya automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen. 

- Den nya anläggningen kommer att minska de globala koldioxidutsläppen avsevärt samtidigt som vi ökar materialåtervinningen. Anläggningen blir en viktig kugge i den cirkulära ekonomin och en pusselbit i vår strävan att bli ännu mer resurseffektiva, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef på Tekniska verken i Linköping. 

Anläggningen kommer att få toppmodern teknik för att kunna ta tillvara så stora resursvärden som möjligt ur avfallet. Med denna satsning flyttar Tekniska verken gränserna för vad resurseffektiv avfallshantering innebär, menar Charlotta Sund:

- Sorteringsanläggningen kommer att finnas där som ett skyddsnät som fångar upp det som hamnat på fel plats. På så sätt får mer material en andra chans samtidigt som vi minskar de globala koldioxidutsläppen. Med detta nya angreppssätt kommer vi att ta ett ordentligt kliv uppåt i avfallstrappan och använda de material som finns i våra avfallsflöden på bästa sätt, säger hon. 

Ett komplement till källsortering
Projektet är ett viktigt led i klimatomställningen men ersätter inte Linköpingsbornas egen sortering av hushållsavfall. 

- Nej, det är viktigare än någonsin att alla drar sitt strå till stacken och fortsätter källsortera, gärna ännu mer än idag.  Kvaliteten på materialet som ska återvinnas blir högre när det sorteras vid källan i hushållet, alltså direkt ner i återvinningskärlen. Så ju mer förpackningar som hushållen sorterar och lämnar direkt till materialåtervinning desto bättre, avslutar Charlotta Sund.

Om projektet
Sorteringsanläggningen kommer att byggas inom Gärstadområdet och Tekniska verken beräknar att investeringen kommer att uppgå till cirka 400 miljoner kronor. Anläggningen delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet – klimatinvesteringsstöd uppgår till 35 procent av de stödberättigade investeringarna, högst 134 miljoner kronor. Enligt projektplanen sker byggstarten 2023 och anläggningen beräknas vara i drift under 2025. Totalt beräknas anläggningen minska utsläppen med cirka 77 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

För mer information, kontakta gärna:

Charlotta Sund, vd och koncernchef: 013-30 86 50 eller Charlotta.sund@tekniskaverken.se

Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla: 013-20 90 42 eller Michael.fahlstrom@tekniskaverken.se

Skissbild 2: WINELL & JERN ARKITEKTER
Logotyper Klimatklivet & EU.