Nytt samarbete för elektrifieringen av lastbilar

Pressmeddelande
23 februari 2022 09:50
Tekniska verken i Linköping inleder samarbete med fyra regionala energibolag i södra Sverige om fortsatt utbyggnad av laddlösningar för lastbilar. Det är Tekniska verken, Öresundskraft, Mälarenergi, Jönköping Energi och Göteborg Energi som tillsammans med nationella aktörer i logistikbranschen ska bygga ut laddinfrastrukturen för lastbilar i en större nationell satsning.

Elektrifiering av tunga lastbilar ställer höga krav på laddinfrastruktur och energisystem. De rör sig över stora ytor och behöver laddning såväl hemma som på väg.

- Vårt mål gemensamma mål är att bli den ledande partnern inom laddning och tillhörande tjänster när godsflödena i södra Sverige elektrifieras, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Bolagen menar att det är nödvändigt med samarbete och partnerskap, både mellan logistikföretag och fordonstillverkare och mellan olika energilösningar för att lyckas ställa om.

- Omställningen till framtidens fossilfria trafik kräver att vi använder en flora av olika energislag, det räcker inte med en lösning. Vi har länge satsat på den flytande biogasen för tunga lastbilar och på utbyggnaden av laddstolpar för persontrafik. Nu lägger vi in en högre växel för att möjliggöra elektrifieringen av långväga tunga transporter, fortsätter Charlotta Sund.

Goda förutsättningarna för det nya samarbetet
De fem energibolagens samlade kunskap om elnät, smart styrning och omfattande erfarenhet av fordonsladdning ska användas när logistikföretag ställer om till eldrift. Tekniska verken tog tidigt initiativ till och har lång erfarenhet inom personbilsladdning. Mälarenergis har ett omfattande ladderbjudande till företag och bostadsrättsföreningar, Göteborg Energi har under många år satsat på fordonsladdning för bussar och bilar och Öresundskraft satsar på laddning av bilar, bussar och fartyg i Helsingborg. I Jönköping har Jönköping Energi levererat laddningsenheter till stadens elbussar för att bidra till en mer hållbar kollektivtrafik.

För mer information, kontakta gärna:
Charlotta.sund@tekniskaverken.se, tel. 013-308650
eller
press@tekniskaverken.se, tel. 013-20 91 40