Ny tjänst bevakar utrymmet i elnätet

Pressmeddelande
04 juli 2019 09:32
Tekniska verken kan nu skapa förutsättningar att använda kapaciteten i elnätet på ett bättre sätt genom Rejlers Embriqs tjänsteplattform. Fördelarna är flera, bland annat innebär det en anpassning till allt fler mikroproducenter som levererar el till nätet. Till exempel från solceller på det egna taket.

Tekniska verken arbetar på bred front med anpassning till den så kallade energiomvandlingen som pågår och som kännetecknas av mer lokal förnybar energi och ökad elektrifiering. Quant Insight, som utvecklats av Rejlers Embriq i samarbete med Tekniska verken, är ett av initiativen i anpassningen.

Funktionen i Quant Insight ger en tydlig bild av vad som händer i olika nätdelar vilket i sin tur ger bra underlag för prognoser över belastning.

- Vi vill skapa oss en bild av hur vi, tillsammans med våra kunder, så effektivt som möjligt kan nyttja våra nät, säger Peter Ols, vice vd och affärsenhetschef på Tekniska verken Linköping Nät AB. Tjänsteplattformen visar hur elanvändningen förändras med en ökad andel solcellsanläggningar och laddningsanläggningar för elfordon.

Med systemet har Tekniska verken större möjlighet att få en bild av hur lastutjämning kan ske i elnätet, det betyder att elen som transporteras fördelas mer jämnt över dygnets timmar. Att undvika toppar i elanvändningen innebär vinster för såväl kunderna som för miljön. Toppar i elanvändningen uppstår när många eldrivna prylar används samtidigt, vilket potentiellt kan innebära att elnätet inte har utrymme.

- Elen till vårt lokala nät matas in från regionnätet som i sin tur får el från stamnätet. Med en jämnare belastning kan vi, förutom anpassning till lokala kapacitetsbegränsningar, frigöra utrymme och indirekt hjälpa andra delar av Sverige som har problem med kapacitetsbrist. För oss, som lokalnät, är det viktigt att kunna bidra till helheten, avslutar Peter Ols.

Rejlers Embriq kommer nu att lansera tjänsten nationellt med Tekniska verken som pilotkund.

- Rejlers Embriq har under de senaste åren arbetat nära och konstruktivt med Tekniska verken och erbjuder nu en marknadsledande och avancerad ”smartanät”-tjänst via vår tjänsteplattform Quant Insight, säger Espen Kåsin, direktör Energy, Rejlers Embriq. Tekniska verken har bidragit med sin insikt i hur man kan nyttja data från smarta mätare för att skapa effektiv elnätdrift och därigenom optimera investeringarna för elnätdriften. Vi ser nu fram emot att starta upp tjänsterna på den nordiska marknaden och fortsätter det goda samarbetet med Tekniska verken.

 

För mer information kontakta gärna:

Karin Gunnar, avdelningschef Affär och Kund, Tekniska verken, tel. 013-20 82 65