Tekniska verken i Linköping testar unik reningsmetod i samarbete med SurfCleaner

Pressmeddelande
18 juni 2019 13:15
Under vissa tidpunkter på året uppkommer så kallat flytslam i reningsbassängerna på Linköpings avloppsreningsverk, Nykvarnsverket. Slammet lägger sig som en kaka på ytan som kan störa processen och riskerar att sprida dålig lukt. För att bli av med ytslammet krävs idag manuell spolning, ökad energikrävande luftning och dosering av extra kemikalier. Men nu ska en ny smart metod, med unik teknik för rensning av ytslam, testas.

Företaget SurfCleaner håller på att utveckla en smart maskin för automatisk insamling, separation och tömning av ytslam. Med denna lösning kan uppsamling av ytslammet i avloppsreningsverket bli mer effektivt. Tekniska verken och SurfCleaner kommer nu att testa en prototyp av maskinen i ett gemensamt projekt på Nykvarnsverket. 

- Det ska bli spännande att testa en SurfCleaner under året. Om den fungerar som vi tror och hoppas så kommer vi spara arbetstid, energi och kemikalier. När testperioden är över kommer vi att utvärdera nyttan med metoden, och även vara referenskund åt SurfCleaner för VA-branschen, säger Björn Eriksson, avdelningschef på Nykvarnsverket, Tekniska verken i Linköping.

Tekniska verken investerar 600 000 kr i projektet i form av arbetstid för personal, kostnader för labbanalyser samt kostnader för modifiering av anläggningen.

Automatisering är något som kommer att transformera alla delar av samhället, och Tekniska verken vill vara en drivande aktör i det arbetet. Användningen av smarta, automatiserade, maskiner i Nykvarnsverket innebär att reningsprocessen där kommer att bli ännu mer resurseffektiv, något vi hela tiden eftersträvar i alla våra verksamheter, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef för Vatten och avlopp på Tekniska verken i Linköping.

Vi är glada att kunna samarbeta med Tekniska verken på Nykvarnsverket, där vi kan fortsätta att utveckla våra unika maskiner och få en bredare användning för dem. Tillsammans kommer vi att lära oss mycket av vad SurfCleaner kan bidra med när det gäller avloppsreningsanläggningar - inte bara i Linköping, utan i hela världen, säger Mikael Anderson, vd på SurfCleaner.


För mer information om projektet, kontakta gärna:

Björn Eriksson avdelningschef Nykvarnsverket, Tekniska verken i Linköping
013-30 85 53
bjorn.eriksson@tekniskaverken.se

Mikael Andersson, vd, SurfCleaner 
070-515 26 00
mikael.andersson@surfcleaner.com 

 

Fakta om SurfCleaner:
SurfCleaner flyter på vattenytan och samlar in, separerar och tömmer automatiskt allt som flyter, som exempelvis olja, slam och skräp. 

- Kan separera 100 procent av det flytande ämnet med en kapacitet på upp till 8 000 liter i timmen. 
- SurfCleaner är designad för kontinuerlig drift i krävande miljöer vilket innebär minimalt underhåll
- Drar lite energi. Kan drivas med solenergi.
- Kort pay-off tid då SurfCleaner minskar kostnaden för att separera föroreningar och separerat avfall kan i de flesta fall återanvändas eller användas som resurs

- Kan användas i brunnar, hamnar, industrianläggningar och ute till havs.

ar, hamnar, industrianläggningar och ute till havs.
- Kan drivas med solenergi.

Mer information om SurCleaner finns här

Finansiering:
Energimyndigheten har beviljat SurfCleaner stöd motsvarande ca 45 procent av den totala projektkostnaden på 3,5 Mkr. Inkubatorn KIC InnoEnergy finansierar med 20 procent. SurfCleaner och Tekniska verken bidrar med 17,5 procent vardera där Tekninska verkens del är i form av arbetstid för personal, kostnader för labbanalyser och modifiering av anläggningen.

Kuriosa:
1. SurfCleaner fick stor uppmärksamhet när Axwell från Swedish House Mafia köpte aktier i företaget. 

2. SurfCleaner vann den 21 maj tävlingen Nordic Cleantech Open, i konkurrens med 115 andra miljöföretag från Skandinavien och Baltikum.