Nu har Tekniska verken i Linköping eldat den sista kolbiten

Charlotta Sund, vd på Tekniska verken i Linköping, lägger den allra sista kolbiten i kolpannan på kraftvärmeverket i Linköping.
Pressmeddelande
15 mars 2019 13:27
I onsdags (13 februari) eldades det allra sista kolet i kraftvärmeverket vid Resecentrum i Linköping. Tekniska verkens styrelse tog i november 2017 beslutet att fasa ut kol och fossil olja i kraftvärmeproduktionen till eldningssäsongen 2021. Nu har kolpannan slocknat för gott och kommer under sommaren att konverteras för att kunna elda återvunna och/eller förnyelsebara biobränslen istället.

Kolet ersätts med återvunnet trä, men även med rester från skogsindustrin.

- Äntligen har vi satt punkt för koleldningen i Linköping, det känns riktigt bra! Vi tar nu ytterligare ett stort och viktigt kliv mot det resurseffektiva och hållbara samhälle som vi strävar efter, med minsta möjliga klimatpåverkan när el, fjärrvärme och fjärrkyla produceras av förnyelsebara eller återvunna bränslen, äger Charlott Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Nästa steg för att kunna nå målet, att kraftvärmeverket ska vara kol- och fossiloljefritt, är att bygga ut ackumulatorkapaciteten. En ackumulator kan liknas vid en stor termos som gör det möjligt att lagra energi effektivare över dygnen.

Det tredje och sista steget i avvecklingen av fossil eldning i kraftvärmeverket handlar om att konvertera oljepannorna så det går att elda förnybar bioolja.

- Vi har succesivt minskat användningen av fossil olja och kol de senaste decennierna. Kol- och oljepannorna vid kraftvärmeverket har bara använts kortare perioder när det varit riktigt kallt, och vid behov av reservkapacitet några enstaka dagar per år, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef för Bränslebaserad Energi på Tekniska verken.

Avvecklingen av kol och fossil olja i kraftvärmeverket kommer att göras stegvis i takt med vad nödvändiga tillståndsprocesser tillåter, och beräknas vara klart inför eldningssäsongen år 2021. Beslutet kommer inte att påverka planen att på sikt flytta kraftvärmeverket från nuvarande plats, men avvecklingen kommer att ske vid senare tidpunkt än det som från början var planerat, och samordnas med planerade järnvägsinvesteringar.

- Även om olje- och kolförbrukningen varit låg så är klimatpåverkan stor, och en övergång till andra bränslen kommer att ge stor klimat- och miljönytta som betyder mycket när det gäller att nå målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025. Att sluta elda kol och fossil olja innebär att utsläppen av CO2 minskar med 35 000 ton per år. Det är lika mycket som 30 000 Linköpingsbors årliga bilåkande, säger Charlotta Sund.

Fakta:

- Att bygga om kolpannan kostar 113 miljoner kronor

- Hela investeringen, det vill säga konvertering av kol- och oljepannorna samt att bygga ut ackumulatorkapaciteten, beräknas uppgå till 200 miljoner kronor.

- Vid extrem kyla eller svåra driftstörningar kan det bli aktuellt att elda med fossil olja. 

 

För mer information kontakta gärna:

Charlotta Sund, vd Tekniska verken i Linköping, 013-30 86 50
charlotta.sund@tekniskaverken.se

Michael Fahlström, affärsområdeschef Bränslebaserad Energi, Tekniska verken i Linköping, 013- 20 90 42
Michael.Fahlstrom@tekniskaverken.se