Varumärkeshierarki och samprofilering

Varumärkeshierarki

När Tekniska verken kommunicerar tillsammans med sina dotterbolag har vi riktlinjer för hur vi syns tillsammans, ett system för samprofilering.

Huvudavsändare styr

När Tekniska verken är huvudavsändare används Tekniska verkens grafiska profil. Tekniska verken har fyra dotterbolag Bixia, MSE, Svensk Biogas och Utsikt Bredband och är delägare i Bee, som alla har egna grafiska profiler och uttryck. När dessa bolag är huvudavsändare används varje enskilt bolags grafiska profil.

Samprofilering med dotterbolag

När vi samprofilerar Tekniska verken tillsammans med våra dotterbolag använder vi utseendet nedan. Det är samtliga logotyper i bokstavsordning från vänster till höger, följt av en linje och texten ”En del av Tekniska verken”. Detta utseende används när det är två logotyper eller fler som ska visas. För att samlingen med logotyper alltid ska se rätt ut oavsett storlek finns färdiga samlingsbilder att använda.

 

Kampanjprofiler

Det finns även egna grafiska profiler för kampanjer som till exempel Gröna Påsen, @52veckor och Sortera Mera. Dessa används enbart i de sammanhang de är skapade för, och får inte användas för att kommunicera annat än sådant som ingår i kampanjen. Kampanjprofiler skapas endast i undantags-
fall och måste alltid godkännas av kommunikationsansvarig.

Samprofilering med samarbetspartners

När Tekniska verken samarbetar med andra aktörer har vi riktlinjer för hur vi syns tillsammans, ett system för samprofilering.

Tekniska verken som huvudavsändare

När Tekniska verken är huvudavsändare används vår grafiska profil. Logotypen placeras alltid längst till höger. På trycksaker finns vår logotyp på både framsidan och baksidan tillsammans med övriga parter.

Avståndet mellan logotyperna ska vara 2 X. X är höjden på det versala T i kvadrat. För liggande logotyper är höjden på andra parters ordbilder densamma som Tekniska verkens ordbild. När stående och liggande logotyper blandas är den stående logotypen 4 X hög och ligger på samma baslinje som Tekniska verkens logotyp.

Om fler än fyra parter samverkar skrivs parternas namn ut i text istället för med logotyper, till exempel ”Tekniska verken i samarbete med East Sweden, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Linköpings universitet”.

Tekniska verken som jämbördig part

När Tekniska verken samverkar på lika villkor med andra parter är det viktigt att logotyperna har samma storleksförhållande. Tekniska verken kan inte göra anspråk på att vår grafiska profil används, men om övriga parter inte motsätter sig det finns det inga hinder för detta.

Tekniska verken som minoritetspart

När Tekniska verken är minoritetspart används huvudavsändarens riktlinjer för samprofilering. Kontrollera om Tekniska verkens logotyp ska användas mot en ljus eller mörk bakgrund, så att rätt logotyporiginal skickas.

Hjälpte denna information dig? Nej