Grafiskt element - tillsammans med bottenplatta

Logotypen placeras längst upp tillsammans med vårt grafiska element, som är en platta med eller utan linje med en rundad form där logotypen placeras. Det grafiska elementet används alltid utfallande och är en helvit bottenplatta med eller utan en tonad linje. På bilder ska alltid den vita plattan utan linje användas.

Plattan ska alltid vara utfallande. I bildytan kan ett fotografi placeras. Det är viktigt att fotografier fyller ut hela ytan utan att förvrängas åt något håll.

Plattan kan vara enfärgad i Tekniska verkens mörkblå och mellanblå färg. Den kan också vara tonad från mörkblå till ljusblå. Använd alltid samma inställningar för toningen (vinkel 45 grader), se bild. Inga andra färger än dessa ska användas.

Hjälpte denna information dig? Nej