Grafisk manual

Att bygga och förvalta Tekniska verkens varumärke är en viktig uppgift. Hur vi kommunicerar visuellt är en del av vårt varumärke. I denna manual sammanfattas vår visuella identitet – vårt verktyg för att skapa en tydlig bild av Tekniska verken.