Våra kärnvärden

Våra kärnvärden kan sammanfattas i tre ord: Drivande, positiva och trovärdiga. De beskriver vad vi står för och hur vi vill bli uppfattade. Våra värderingar är något vi alltid bär med oss i vårt dagliga arbete.

Drivande

Effektiva. Kreativa. Innovativa. Samverkande.

När andra pratar skapar vi. Vi driver på och vågar ständigt utmana oss själva för att kunna utveckla än mer hållbara och effektiva lösningar. Vi sätter stort värde på gränsöverskridande samarbeten. Vi uppmuntrar nya idéer och tar tillvara på all den kreativitet, erfarenhet och kunskap som finns inom koncernen och i vårt nätverk.

Positiva

Nytta. Kultur. Stolthet. Underlätta.

Vi är stolta över vårt uppdrag och känner en glädje och drivkraft i att få skapa nytta för människor och företag i deras vardag. Vi är uppmuntrande och stöttande – och strävar hela tiden efter att utveckla lösningar för morgondagen, som bidrar till att ge framtidstro.

Trovärdiga

Tillmötesgående. Lyhörda. Relationsskapande. Ansvarstagande. Pålitliga.

Som en aktör med ett viktigt och långsiktigt samhällsuppdrag vill vi ta ett extra stort ansvar. Det är självklart att man som samhällsinvånare kan lita på oss. Vi sätter alltid frågor som hållbarhet, miljö, etik och socialt ansvarstagande högt. Vi är lyhörda, samarbetsinriktade och professionella i alla våra relationer.

Hjälpte denna information dig? Nej