Personalutveckling

Vi vill vara en konkurrenskraftig arbetsgivare där våra medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och engagemang i en organisation som kännetecknas av kompetens, kreativitet och verksamhetsutveckling.

Ledarskap

Hos oss betraktas ledarskap som en kvalificerad arbetsuppgift i sig. En ledare ska ha förmågan att anpassa ledarskapet till olika situationer och kännetecknas av respektfull människosyn och god självkännedom. 

Vi vill att en ledare inom Tekniska verken-koncernen ska:

  • vara kundorienterad och affärsmässig samt kommunicera mål och visioner till sina medarbetare och sin omgivning
  • stimulera och stödja sina medarbetare till att utveckla den egna kompetensen, arbetet och organisationen
  • föra en kontinuerlig dialog med sina medarbetare kring individens och gruppens prestationer och resultat

Medarbetarskap

Våra medarbetare ska genom kompetens, engagemang och ansvar bidra till attverksamhetens mål uppfylls. I det personliga ansvaret ingår att föreslå förbättringar, ta ansvar för att arbetsuppgifterna blir effektivt utförda och att aktivt söka information och dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter.

Vi ska verka för arbetsformer som bidrar till laganda, engagemang, delaktighet och utveckling i arbetet samt balans mellan arbets- och privatliv.

Kompetensutveckling

Genom strategisk kompetensutveckling vill vi stärka koncernen på ett långsiktigt och lönsamt sätt inför framtida utmaningar och krav. Kompetensutveckling ska ses som en långsiktig investering och vara en del av verksamhetens strategiska planering.

Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att kompetensen utvecklas i en riktning som stämmer överens med företagets och individens mål.

Koncernen motiverar våra medarbetare till en intern rörlighet mellan olika befattningar och verksamhetsområden.

Löner

Inom Tekniska verken har vi individuell lönesättning som sätts utifrån kända lönekriterier såsom engagemang/prestation, ansvar, samarbete, flexibilitet, initiativ- och beslutsförmåga samt yrkeskunnande.

Arbetsmiljö

Arbetsplatsen ska, av alla, upplevas som säker. Vår arbetsmiljö ger oss kvalitet i arbetet och hög produktivitet. Miljön är en viktig faktor för Tekniska verkens långsiktiga framgång. I allt förändringsarbete ska alltid hänsyn tas till miljöfaktorerna. Friskvård och ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete är en naturlig och viktig del av verksamheten.

Hjälpte denna information dig? Nej