Medarbetarnöjdhet

Vi vill inte ha enbart nöjda medarbetare, vi vill att våra medarbetare ska vara motiverade och uppleva arbetsglädje. Därför genomför vi en MMI-undersökning vart annat år.

MMI står för Motiverad Medarbetar Index, vilket är vår egen variant på det mer vedertagna NMI, Nöjd Medarbetar Index.

Syftet med MMI-undersökningen är att synliggöra våra medarbetares åsikter, lyfta fram det vi gör bra samt upprätthålla och synliggöra det vi gör mindre bra och kan förbättra. Vårt mål är att alla som jobbar hos oss ska uppleva ett bra arbetsklimat där motivation och engagemang främjas.

Undersökningsenkäten är uppdelad i sju områden där varje del har lika stor påverkan på resultatet. Dessa områden är:

  • Medarbetarskap
  • Ledarskap
  • Förändring/utveckling
  • Hälsa och arbetsklimat
  • Mångfald
  • Organisation
  • Helhetsattityd
Hjälpte denna information dig? Nej