Vi får gott betyg av våra medarbetare

Vi vill inte ha enbart nöjda medarbetare, vi vill att våra medarbetare ska vara motiverade och uppleva arbetsglädje. Därför genomför vi en medarbetarundersökning varje år.

Syftet med medarbetarundersökningen är att synliggöra våra medarbetares åsikter. Vi vill lyfta fram det vi gör bra och självklart också det som vi gör mindre bra och kan förbättra. Vårt mål är att alla som jobbar hos oss ska uppleva ett bra arbetsklimat där motivation och engagemang främjas.

Resultatet för 2021

Hög nöjdhet och motivation bland medarbetarna

MMI står för Motiverad Medarbetar Index och bygger på frågor runt nöjdhet, motivation och förväntningar.

Tekniska verken uppnår ett MMI-index på 72, vilket är ett starkt resultat (jämfört med ett medelvärde för arbetsgivare i hela Sverige på 63 år 2019). Nästan åtta av tio medarbetare uppger att de känner hög grad av motivation i sitt arbete. Drygt åtta av tio känner också stolthet över att arbeta på Tekniska verken och kan tänkta sig att rekommendera andra att söka jobb hos oss.

Starkt ledarskapsresultat

Ledarskapsfrågorna som handlar om den närmaste chefen får genomgående höga resultat. Allra högst betyg får respekt (92% känner sig respekterad av sin chef) följt av förtroende (85% uppger högt förtroende för sin närmaste chef).

Hjälpte denna information dig? Nej