Projektör - Carl-Oskar Toll

I Regeringens bredbandsstrategi står det att 90 % av hushållen i Sverige ska ha tillgång till 100 Mbit/s innan 2020. Det ställer stora krav på oss som aktör i länet. Carl-Oskar Toll jobbar som projektör inom opto.

- Några vanliga dagar på jobbet finns inte, berättar Calle och skrattar. Och det är en av fördelarna, att jobbet är så fritt.

Hans uppdrag börjar när vi får in en beställning om fibernedläggning, det som senare blir kopplingen mellan vårt dotterbolag Utsikt Bredband och kunden, så att kunden kan ta del av alla fördelar som en fiberanslutning ger.

Som projektör ansvarar man för att planeringen av arbetet blir så bra och tydligt som möjligt mot resten av teamet. I Calles jobb ingår att ta fram underlag till projektet, ansöka om tillstånd hos markägaren, beställa material och inspektera förutsättningarna på plats. I ett tidigt skede av projektet tar han fram kartor som sedan ligger till grund för var det ska grävas och hur fiberkabeln ska blåsas.

- Vi är ett bra team, fortsätter Calle. Det är så smidigt att vi har många av ledningstyperna i huset. Det gör att det blir mycket lättare för mig att planera och tidseffektivisera projekten när jag enkelt i våra egna system kan se om det finns elledningar eller vattenrör i backen. Vi måste alltid ta hänsyn till annat som ligger nedgrävt så att vi inte råkar gräva av någonting.

Tillsammans med en projektledare, grävarna, de som förbereder för fibern och svetsare bildar de det teamet som till slut ser till att kunden får sin fiberanslutning.

- Tekniska verken är en riktigt bra arbetsplats. Det är aldrig något krångel här. Arbetskläder, säkerheten och samspelet oss kollegor emellan – det bara funkar. Jag gillar mixen av att sitta och planera på kontoret och vara ute hos kunderna för att planera arbetet. Sedan är det en fördel att vi är rätt många. Man behöver aldrig känna att det är ett problem om man skulle behöva vabba eller gå till tandläkaren. Här är det lätt att kombinera arbetslivet med familjelivet.

För att lyckas i rollen som projektör är det viktigt att man har allmän teknisk kunskap och gärna lite erfarenhet inom elektronik eller fiber- och datakommunikation.

- Fast allra viktigast, säger Calle, är att man är trevlig och social. Då platsar man direkt i vårt team!

Hjälpte denna information dig? Nej