Ekonom - Fredrik Nordlöf

Jag är nu inne på mitt sjunde år som anställd på Tekniska verken. Under hela denna tid har jag arbetat som Controller, men inom olika verksamhetsområden runt om i koncernen.

Jag är i grunden utbildad civilekonom med inriktning mot organisationsutveckling. Min examen tog jag vid Växjö universitet 1999. Som controller har jag totalt arbetat i ca 15 år. Rollen är i grunden rätt så universell och innehåller många likartade arbetsuppgifter, så som att jobba med siffror och förstå och förklara det ekonomiska resultatet. Ofta handlar det om att vara en länk mellan verksamheten och företagets ledning, att klä siffror i ord så att alla förstår hur verksamheten står och går ekonomiskt.

Beroende av verksamhet blir det också olika områden som blir mer eller mindre viktiga att följa. Ett område att följa är att utreda den ekonomiska lönsamheten och utvecklingen inom koncernens olika affärsenheter. Vi vill att alla ska bidra med positiv ekonomisk utveckling. Genom det arbetet kan vi se var vi behöver sätta in åtgärder för att vända en eventuell negativ trend.

Som controller är man även involverad i den årliga planeringscykeln. Budget- och prognosjobbet leds ofta av oss och vi har stor delaktighet i framtagandet av företagets affärsplaner. Som controller finns man även ofta med som resurs i arbetet kring nya affärer, investeringar och den organisatoriska utvecklingen.

Tidigt in i min anställning väcktes intresset för miljöfrågor och de olika produkter som Tekniska verken levererar. Detta intresse, samt att jag vet att företaget är en arbetsgivare som värdesätter och månar om sin personal fick mig att söka mig hit. Som anställd är det lätt att känna stolthet och glädje att få vara en del av ett företag som levererar så många viktiga produkter till invånarna i Linköping med omnejd.

Tekniska verken ger mig också en god balans mellan arbetsliv och fritid. Hos arbetsgivaren finns det en förståelse för det, eftersom det ger mer harmoniska medarbetare som då presterar bättre under arbetsdagen.

Utanför arbetet är det familjen och alla olika aktiviteter som står i fokus. Som småbarnsförälder är jag involverad i barnens aktiviteter och bland annat är jag med och tränar yngsta sonen och hans fotbollslag, Åby IF P-09. För egen del så ägnas fritiden helst åt hus och trädgård, och idrottandet blir numera en badmintondubbel med ett kompisgäng varje vecka och så lite löpning när det passar.

Hjälpte denna information dig? Nej