Anläggningschef - Reza Nownahal

På Tekniska verken får jag chansen att jobba med enormt kompetent personal och dessutom bidrar vi till ett fungerande vardagsliv för Linköpings invånare!

– Som anläggningschef på Gärstads kraftvärmeverk har jag mycket varierande arbetsuppgifter, det ena dagen är inte den andra lik.

I min roll har jag det yttersta ansvaret för att förvalta kraftvärmeverket ekonomiskt och tekniskt, givetvis tillsammans med mina kollegor. Genom att använda oss av rätt teknik, samt förbättra vårt arbetssätt och jobba mer processinriktat kommer vi att nå målen vi satt upp.

På Gärstadverket ryms en enorm kompetens inom olika yrkeskategorier som alla tillsammans axlar uppgiften att driva ett modernt kraftvärmeverk. Jag känner mig hedrad och stolt över att vara del av den utvecklingen.

Med våra högteknologiska kraftverk och en kompetent personal bidrar vi till ett fungerande vardagsliv för Linköpings och regionens invånare, genom att producera resurseffektiv fjärrvärme och el.

Jag är stolt över att jobba på ett företag som tar miljöfrågorna på så stort allvar som Tekniska verken gör. Konvertering av kol och oljepannor är ett exempel för att vi ska kunna bli helt fossilfria.

Hjälpte denna information dig? Nej