Kollegor fikar tillsammans

Förmåner hos oss

Våra medarbetares hälsa och välmående är en av våra viktigaste resurser. För att vi ska kunna vara en konkurrenskraftig arbetsgivare så jobbar vi aktivt för att alla ska känna arbetsglädje, stolthet och engagemang i sitt jobb. Vi vill att arbetsformerna hos oss ska bidra till laganda, engagemang, delaktighet och utveckling. Och såklart - balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Kompetensutveckling en självklarhet

Vi erbjuder bland annat kompetensutveckling, möjlighet till rörlighet inom organisationen och vårt ledarutvecklingsprogram ”framtida ledare”. Vi ser det som en möjlighet att stärka både medarbetaren och koncernen inför framtida utmaningar på ett långsiktigt och lönsamt sätt. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att utvecklingen sker i en riktning som linjerar med företagets och medarbetarens mål. Vi motiverar också alla medarbetare till en intern rörlighet mellan olika befattningar och verksamhetsområden.

Hälsa i fokus

För att du ska trivas på ditt arbete måste du också trivas i din vardag. Hos oss finns ett gäng hälsoinspiratörer som jobbar för att inspirera och motivera våra medarbetare till ett aktivt liv med hälsosamma vanor. Vi erbjuder också förmåner som gör att du kan välja de aktiviteter som ger just dig positiv energi i vardagen. Några av dessa är:

  • friskvårdsbidrag 4 000 kr per år
  • startavgift till Blodomloppet
  • gemensamma hälsoaktiviteter så som mästerskap i boule, brännboll, bowling, hälsoutmaningar mm. 
  • leasa din drömcykel i 12 månader och betala via bruttolöneavdrag. Välj sedan om du vill köpa ut, lämna tillbaka eller byta mot en ny. 

Andra förmåner när du jobbar hos oss

Här är några av de förmåner vi erbjuder alla medarbetare när de blir anställda hos oss:

  • Föräldraledighetstillägg i upp till 180 kalenderdagar.
  • Arbetstidsförkortning på 63 extra timmar per år som kan tas ut i timmar, halvdagar eller heldagar.
  • Du kan få resultatlön om koncernen uppnår ett finansiellt mål, baserat på vårt resultat.
  • Personalrabatter via Benify.
  • Ersättning för läkarvård och läkemedel.