Bästa världen ger energi till skolelever

Bästa världen är ett samarbetsprojekt vi har tillsammans med bland annat Linköpings kommun och Kolmårdens djurpark för att öka elevernas kunskap i hållbarhetsfrågor. I snitt deltar 5 000 grundskoleelever i Bästa världen varje läsår.

Porträtt av Kristoffer Luggre

”Upplägget är ett bra stöd till våra ordinarie läromedel”

Kristoffer Luggre är lärare på Ljungsbroskolan i Ljungsbro. Han deltog i Bästa världen 2021 med sin åttondeklass där temat var energi.

– Vi besökte Kolmårdens djurpark under en heldag och fick lära oss om hur djuren sparar på energi på olika sätt. Eleverna lärde sig hur djuren påverkas av hur vi människor använder och producerar energi. Vi har också pratat om allt från energiomvandling och g-krafter i en berg- och dalbana, till basnäringar och hur import av kött påverkar regnskogarna, berättar han.

Hållbarhet och energi är ämnen som passar inom både kemi, fysik och SO-ämnena. Bland annat lär sig eleverna om klimatförändringar och hur djur, natur och samhälle hänger ihop och påverkas av varandra. Kristoffer Luggre vill gärna se att konceptet sträcker sig över ännu fler ämnen i framtiden.

– Det är ett mycket bra upplägg, konkret och tydligt med god blandning av både besök hos olika djur, samarbetsövningar och åkattraktioner. Ett bra stöd till våra ordinarie läromedel.

Eleverna uppskattade Bästa världen, och även om de inte fick göra något prov efteråt för att bevisa sina kunskaper såg lärarna att kunskaperna sått ett frö hos eleverna.

– Det är jätteviktigt för elevernas utveckling att de får se saker på riktigt. Det hjälper inlärningen att få koppla kunskap till en verklig miljö och inte bara sitta i klassrummet jämt. Tack vare engagerade lärare och bra samarbeten med företag i regionen är det möjligt, avslutar Kristoffer Luggre.