Ny tankstation ger dubbel klimatnytta

I november öppnade Svensk Biogas en ny tankstation för flytande biogas (LBG) i Norrköping. Tankstationen ligger vägg i vägg med Alfredsson Transport, ett framåtsträvande åkeri- och logistikföretag som idag har 19 LBG-lastbilar. Förutom ökad tillgång till förnybart bränsle, har satsningen inneburit att Alfredssons kan värma sina fastigheter med överbliven biogas.

– Den flytande biogasen är -160 grader och förvaras i en stor tank på stationen, ungefär som en termos för kyla. Trots bra isolering uppstår värmeförluster som gör att en liten mängd metangas hela tiden avdunstar och ligger och kokar överst i tanken. Gasen som uppstår kallas för avkok och behöver tas omhand eftersom den orsakar en långsam tryckökning. Det kan göras på flera sätt, men normalt genom kylning med flytande kvävgas. I Norrköping leder vi i stället delar av avkoket till Alfredssons värmepanna där den används som bränsle för att värma upp företagets fastigheter, berättar Erik Nordell, produktansvarig för LBG på Svensk Biogas.

"Det blir en win-win för oss båda"

Erik Alfredsson, VD på Alfredsson Transport, är glad över lösningen.

– Det blir en win-win för oss båda. Svensk Biogas minskar behovet att köpa in flytande kvävgas och jag kan ersätta den eldningsolja vi tidigare använde. Det är nästan 4 700 kvadratmeter vi värmer upp och totalt sparar vi cirka 60 000 kg koldioxid per år med den här lösningen!

En resurseffektiv lösning 

Idén om att använda avkoket var det Erik Alfredsson själv som lyfte. Erik Nordell var till en början försiktigt positiv.

– Vi var inte övertygade om att gasen skulle täcka värmebehovet. Men när vi räknade på det insåg vi att det skulle fungera. Det känns jätteroligt att vi har hittat en resurseffektiv lösning som båda parter drar nytta av!