Frågor och svar om grävarbetet i Vidingsjö

Här har vi samlat frågor och svar om grävarbetet i Vidingsjö.

Varför gör ni det här?

Arbetet med elnät görs för att skapa möjligheter för fler att skaffa solcellsanläggning och elbilsladdare, där efterfrågan just nu ökar. De ledningar som finns i området idag är inte dimensionerade för det. Samtidigt kommer vi också koppla om ledningarna, från en typ av kedjekoppling till att varje fastighet får en egen servis till elnätet. Omkopplingen kommer att öka driftsäkerheten på elnätet.

Arbetet med fjärrvärmeledningarna görs för att vi haft problem med läckor i området. Ledningarna är cirka 60 år gamla och har i vissa fall börjat rosta sönder, vilket gör det nödvändigt att byta ut dem.

Varför gör ni det här just nu?

Linköpings kommun har planer på att lägga ny asfalt i området under 2024. För att undvika att gräva upp nylagd asfalt, så långt det är möjligt, vill vi göra det här arbetet innan den nya asfalten läggs.

Var på min tomt kommer ni att gräva?

Exakt var vi ska gräva kräver en enskild avvägning för varje fastighet. Vi kommer därför att göra en gemensam bedömning tillsammans med dig som boende. Vår underentreprenör kommer att ta kontakt med dig cirka en vecka innan vi planerar att gräva på din tomt för att komma fram till den bästa möjliga lösningen.

Behöver ni komma in hemma hos mig?

Vi kommer att behöva komma in hemma hos dig för att göra inkopplingsarbeten. För dig som berörs av elnätsarbeten handlar det om att vi behöver komma åt elmätaren och säkringarna. För dig som berörs av arbetet med fjärrvärmeledningar behöver vi komma fram till fjärrvärmeväxlaren som sitter i källaren.

Hur vet jag att det verkligen är personal från Tekniska verken/underleverantör som kontaktar mig?

Du kan alltid be personal uppvisa sid ID06-kort som visar vilket företag personen arbetar på. Utöver personal från Tekniska verken är de underleverantörer som kommer att arbeta i projektet:

För elnät:

  • ABEKA
  • MNE AB (Ericsson & Naessén Entreprenad AB)

För fjärrvärme:

  • PEAB
  • Rörsvets AB
  • Masif AB

Hur djupt och brett behöver ni gräva?

Både elnäts- och fjärrvärmeledningarna ligger cirka 80–100 cm under marken. Vi kommer att försöka göra så lite intrång på din tomt som möjligt, och gräva smala kanaler för att komma åt ledningarna som ligger där.

Lägger ni ny gräsmatta där ni grävt upp?

Vi återställer marken till så nära nuvarande skick som möjligt. Vad gäller eventuella gräsmattor kommer vi att så gräsfrön för att återställa efter oss.

Vad händer med de fjärrvärmeledningar som finns i mitt hus idag?

De gamla fjärrvärmeledningarna kommer inte att fylla någon funktion efter att de nya ledningarna kopplats in. Vi har tagit hjälp av tredje part för att ta reda på vad som gäller för de fjärrvärmeledningar som blir kvar i ditt hur när vi kopplat in de nya. Där tittar vi dels på det servitut som finns och är från 1966, men också på de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme. Med stor sannolikhet kommer vi få göra en enskild bedömning från fall till fall, då vi vet att fjärrvärmeledningarna i vissa fall byggts in i väggar och liknande.

Kommer de nya fjärrvärmeledningarna kopplas in på samma ställe som de gamla?

Nej, vi kommer behöva göra nya ingångshål till din källare. Vi gör en gemensam bedömning tillsammans med dig om var den ska vara.

När beräknar ni att vara klara?

Vi beräknar att vara klara med gräv- och schaktningsarbetet i slutet av december 2023. Därefter kommer vi behöva koppla in de nya fjärrvärmeledningarna inne i fastigheterna på Milgatan, Fotstigen och Famnstigen. Det räknar vi med att göra efter årsskiftet.

Hjälpte denna information dig? Nej