Vi förbättrar vatten, elnät och fjärrvärme i Vidingsjö

För att bättre kunna möta upp framtidens energibehov och samtidigt förbättra leveranssäkerheten ytterligare och minska risken för framtida driftstörningar behöver vi på utföra arbeten i ditt närområde. Vi kommer självklart att försöka se till att så få störningar som möjligt uppstår för dig. 

Vi förstärker dricksvattenledningar på Famnstigen och delar av Måttgatan, förbättrar elnät på Fotstigen, Famnstigen, Milgatan, Måttgatan, Alnstigen, Linjestigen, Tumstigen och Kvarterstigen, och förnyar fjärrvärme på Milgatan, Fotstigen och Famnstigen. Arbetet gör vi för att förbättra leveranssäkerheten och minska risken för framtida driftstörningar, och för att bättre kunna möta framtidens energibehov.

Vi förstärker dricksvattenledningar på

 • Famnstigen 
 • delar av Måttgatan

Vi förbättrar elnätet på 

 • Fotstigen
 • Famnstigen
 • Milgatan
 • Måttgatan
 • Alnstigen
 • Linjestigen
 • Tumstigen
 • Kvarterstigen

Vi förnyar fjärrvärmenätet på

 • Milgatan
 • Fotstigen
 • Famnstigen

Tidsplan för projektet

Arbetet med dricksvattenledningar på Famnstigen och Måttgatan är klart. Nu fortsätter arbetet med elnätsledningar och fjärrvärme. Elnätsarbetet kommer att starta i de södra delarna av området, samtidigt som fjärrvärmearbetet påbörjas i de norra delarna av området.

Vi beräknar att vara klara med gräv- och schaktningsarbetet i slutet av december 2023. Därefter kommer vi behöva koppla in de nya fjärrvärmeledningarna inne i fastigheterna på Milgatan, Fotstigen och Famnstigen. Det räknar vi med att göra efter årsskiftet.

Vi kan behöva gräva på din tomt

För att komma åt ledningar som ska bytas ut kan vi behöva gräva på din tomt. Det är fjärrvärme- och elnätsledningar som går under marken och in i husen som ska bytas ut och flyttas. Exakt hur vi kommer att gräva blir en individuell bedömning som vi gör tillsammans med dig som boende. När vi grävt klart kommer vi självklart att återställa tomten till så nära nuvarande skick som möjligt. 

Vi kan behöva stänga av vatten, el och fjärrvärme i perioder

I samband med omkopplingsarbeten kan vi behöva stänga av vatten, el och fjärrvärme i korta perioder. Avbrotten kommer inte att ske samtidigt. Om du berörs kommer du att få information om det i förhand. 

Arbetet kan påverka framkomligheten

Under arbetets gång kommer arbetsmaskiner och lastbilar att finnas på plats, vilket kan göra att det i perioder blir trångt för annan trafik att ta sig fram, men du kommer att kunna ta dig till och från ditt hus. 

Har du frågor om projektet? 

Ta del av alla våra frågor och svar →

Kontakta våra projektledare

Vi kommer självklart att arbeta för att så få störningar som möjligt uppstår för dig. Om du har några brådskande frågor är du välkommen att höra av dig till någon av våra projektledare. För att du ska kunna få så bra svar som möjligt är det viktigt att vara noga med att kontakta den person som ansvarar för det område som är aktuellt för dig. 

Kontaktuppgifter

Christine Sandgren, projektledare vatten
E-postadress: christine.sandgren@tekniskaverken.se
Telefonnummer: 013-20 92 20

Kristofer Jonsson, projektledare elnät
E-postadress: kristofer.jonsson@tekniskaverken.se
Telefonnummer: 070-223 68 72

Tomas Carlson, projektledare fjärrvärme (tillgänglig från vecka 33)
E-postadress: tomas.carlson@tekniskaverken.se
Telefonnummer: 072-516 05 90

Hjälpte denna information dig? Nej