Grävarbete på Vasavägen

Tillsammans med Linköpings kommun förbättrar vi dricksvattenledningar och bygger om gång- och cykelbanor längs Vasavägen.

Vi förbättrar dricksvattenledningarna längst Vasavägen. Ledningarna är från 1940-talet och byts ut för att minimera risken för framtida vattenläckor.

Vi arbetar i etapper för att störa mindre

Arbetet startade under 2023 då vi bytte vattenledningar på den norra sidan av vägen, mot Berzeliusskolan.

Med start den 4 mars byter vi ledningarna på den södra sidan av vägen, mot Stadsbiblioteket, och räknar med att vara klara i juni. Därefter tar Linköpings kommun över och förbättrar gång- och cykelbanan på samma sida.

Läs om renovering av gång- och cykelbanor (linkoping.se)

Framkomlighet under arbetets gång

Biltrafiken på Vasavägen påverkas inte av arbetet. Vi kommer självklart att försöka störa så lite som möjligt, men ber om förståelse för att vissa störningar är oundvikliga och att det kan bli trångt att ta sig fram till fots eller med cykel under tiden vi arbetar. Du som bor och arbetar i området ska självklart kunna ta dig till din fastighet.

Vi kan behöva stänga av vattnet i kortare perioder

För att kunna koppla in nya ledningar behöver vi tillfälligt stänga av vattnet i vissa fastigheter. De fastigheter som berörs av avbrottet kommer att aviseras i förväg när det närmar sig.

Fastighetsägare och bostadsrättföreningar

Du som har hyresgäster eller ansvarar för en bostadsrättförening får gärna hjälpa till att sprida informationen om arbetet vidare. Här finns en lapp som du kan använda.

 

Hjälpte denna information dig? Nej