Grävarbete på Vasavägen

Vi planerar, tillsammans med Linköpings kommun, att förbättra dricksvattenledningar och bygga om cykelbanor längs Vasavägen. Under tiden som arbetet pågår kommer en gång- och cykelbana vara öppen (norr/söder). Biltrafik påverkas inte av arbetet.

Vi förbättrar dricksvattenledningarna längst Vasavägen. Ledningarna, som ligger i gång- och cykelbanorna, är från 1940-talet och byts ut för att minimera risken för framtida vattenläckor.

Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter påverkas delvis

Arbetet görs i samband med att kommunen bygger om gång- och cykelbanor. För att minska störningar och se till att en gång- och cykelbana alltid är öppen kommer ombyggnationerna utföras under 2 år, norra sidan 2023 och södra sidan 2024. Biltrafiken på Vasavägen påverkas inte av arbetet.

Arbetet startar i mars

Grävning på den norra sidan av vägen startar i mars 2023 och beräknas pågå till juni. Därefter tar kommunen över och förbättrar cykelbanan på samma sida.

Tidsplan

Arbetet är uppdelat i etapper:

  • Etapp 1 - Renovering av vattenledning på norra sidan - mars 2023 till juni 2023 - Tekniska verken
  • Etapp 2 - Ombyggnad av cykelbana norra sidan - juni 2023 till december 2023 - Linköpings kommun
  • Etapp 3 - Renovering av vattenledning södra sidan - mars 2024 till juni 2024 - Tekniska verken
  • Etapp 4 - Ombyggnad av cykelbana södra sidan - september 2024 till december 2024 - Linköpings kommun
Hjälpte denna information dig? Nej