Mer utomhusbelysning i Skäggetorp

Under hösten 2022 kommer Tekniska verken att utöka, bygga om och förnya belysningen i Skäggetorp. Boende i Skäggetorp har tyckt till och berättat var det behövs mer ljus i området. Tack vare deras förslag har nu vi tillsammans med flera aktörer börjat förbättra och sätta upp mer gatubelysning.

Platser där vi kommer sätta upp ny belysning har valts ut i samarbete med boende i området, fastighetsägare, kommunala representanter och personal hos oss på Tekniska verken.

Bland annat kommer vi att sätta upp 54 nya belysningsstolpar och 6 markstrålkastare. På kartan nedan ser du var vi planerar att sätta upp ny belysning.

Medan vi arbetar kan det vara trångt att gå eller cykla förbi på gång- och cykelvägen men biltrafiken kommer att flyta på som vanligt. Vi planerar att påbörja arbetet i slutet på augusti och räknar med att vara färdiga i slutet av november 2022.

Har du frågor?

Kontakta vår kundservice på e-post, kundservice@tekniskaverken.se, eller ring på telefon 0771-25 26 27.

Hjälpte denna information dig? Nej