Planerade 2019

Den 1 juli 2016 började en ny lag gälla i Sverige, lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Här listar vi våra planerade arbeten under 2019.

Är du intresserad av att samförlägga infrastruktur på någon plats, vänligen kontakta oss. 

Fiberarbeten

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Berg: Blackbäcksvägen, ankarvägen, Stjärnorpsvägen jan 2019 juni 2019
Sjögestad – Sålla Kvarn – mot Rappestad (Assedun) dec 2018 feb 2019
Slaka – Normstorp – Nykil  dec 2018 mars 2019
Slaka – Kolbyttemon – Siggantorp – Ralstorp   jan 2019 april 2019
Stora Metsjö – Vårdsberg – Bankekind feb 2019 maj 2019
Bjärka Säby  feb 2019 maj 2019
Gunnarstorp – Tyttorp pågående mars 2019
Västerlösa - Ledberg nov 2018 feb 2019
Roxtorp - N kommun gräns dec 2018 april 2019
Askeby – Bankekind, utförs Feb 2019 - Mars 2019 feb 2019 mars 2019

Katrineholm

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Talltullen/Tallåsen  jan 2019  jun 2019
Norr om järvvägsstationen   jan 2019 jun 2019
Valla: Storgatan och Bondegatan   jan 2019 jun 2019 
Katrineholms Gård 1 - mot Väg 52  pågående dec 2019
Siggetorpastugan - Jonstorp - Viken   pågående dec 2019
Julita: Långkärr - mot Väg 56   pågående dec 2019
Julita: Posttorp - mot Väg 56   pågående  dec 2019
Valla: Knutsborg - Anneberg - Eneby - Björkbacken   pågående dec 2019
Valla: Nysätter - mot Väg 645   pågående dec 2019
Valla: Solvik - mot Väg 645   pågående dec 2019
Valla: Bohammar - mot Väg 645   pågående dec 2019
 Sköldinge: Hässle - mot Väg 646   pågående dec 2019
 Sköldinge: Kesebro - mot Väg 646   pågående dec 2019
 Sköldinge: Rösarne - mot Vargdal längst med Väg 646   pågående dec 2019
 Forsa – Björnberg   pågående dec 2019
 Forsa – Trädgårdstorp   pågående dec 2019
 Forsa – Forsanäset   pågående dec 2019
 Forsa – Åstugan   pågående dec 2019
 Toltorp – Östra Toltorp   pågående dec 2019
 Toltorp – Forslund   pågående dec 2019
 Toltorp – Grytgölet   pågående dec 2019
 Timmerhult – Stora Toltorp   pågående dec 2019
 Starhult – Grytgölet   pågående dec 2019
 L534 Fall – Grindberga   pågående dec 2019

 Mjölby

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Axstad -Bjälbo området mars 2019 jun 2019
Lagmansberga mars 2019 maj 2019

Motala

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Varv  maj 2019  juni 2019
Vinberga/Vreta/Sya   maj 2019  juni 2019
Brunnebyområdet   mars 2019  sep 2019
Lönsås och Korskrog   mars 2019  sep 2019

Elnät

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Gärstad Kallerstad april 2019 december 2019
Tokarp - Fårhjordsvägen mfl feb 2019 april 2019
Vreta Kloster - Stjärnorpsvägen mfl april 2019 sep 2019
Ljungsbro april 2019 juni 2019
Ljungsbro - Pysslingsvägen mfl april 2019 juni 2019
Lambohov - Myrsättersvägen mfl jan 2019 mars 2019
Gottfridsberg - Kindagatan april 2019 dec 2019
Sturefors - skogsområde, Gräsherva, Eklund, Skog mars 2019 maj 2019
Malmslätt Källgatan  april 2019 maj 2019
 Tornby  nov 2018 jan 2019 
Gärstad - Tornby nov 2018 mars 2019
Malmskogen feb 2019 feb 2019
Gottfridsberg - Kindagatan feb 2019 april 2019
Gålstad nov 2018 feb 2019
Linköping kv Badhuset jan 2019 mars 2019
Ljungsbro - Cloettavägen aug 2019 dec 2019
Malfors jan 2019 dec 2020
Kungsgatan sep 2019 sep 2019

Katrineholm

 Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Sandbäcken-Kerstinboda, etapp 1 jan 2019 sep 2019
Kerstinboda - Ljunvägen mfl jan 2019 sep 2019
 Hultastrand
feb 2019 maj 2019
Sköldinge jan 2019 dec 2019
Lövåsen jan 2018 jun 2019

Fjärrvärme

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Rydsvägen 278 aug 2019 okt 2019
 Apotekaregatan etapp 1
apr 2019 jun 2019
Onkel Adams gata aug 2019 okt 2019
Skogsfridsgatan etapp 2 aug 2019 okt 2019
 Köpetorp
okt 2019 dec 2019
 Tornbyleden - Gyttorpsgatan
apr 2019 jun 2019
Djurgårdsgatan 71 aug 2019 okt 2019
Majgatan sep 2019 nov 2019
Kolfallsgatan etapp 2 sep 2019 nov 2019

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
 Bievägen Palmen/Alen  jan 2019 maj 2019
 Bokvägen kv Kärnan apr 2019 jun 2019
Lövåsvägen Karamellen mar 2019 jun 2019
Lovisebergsgatan / Kerstinbodag maj 2019 jul 2019

VA-ledningar

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Del av Vimansgatan och Bondegatan sep 2019 nov 2019
Eklundsgatan aug 2019 okt 2019
Förstärkning råvattenledning under E4 maj 2019 okt 2019
Förstärkning råvattenledning under väg 1122 sep 2020 okt 2020
Gottfridsberg Hammarkindsgatan
sep 2019 okt 2019
Gottfridsberg Onkel Adams gata
maj 2019 jun 2019
Hjulsbrovägen - Klocksippevägen
okt 2019 nov 2019
Kallerstad Saabdiket, omläggning av VA-ledningar
sep 2019 nov 2019
Ljungsbro Heda aug 2019 nov 2019
Sjögestad mot Nykil okt 2019 nov 2019
Skogsgatan vid Stålstigen apr 2019 jul 2019
Stenbrötsgtan aug 2019 nov 2019
Sturefors - Bjärka Säby etapp 3 nov 2019 nov 2020
Tornby Gillbergagatan, anläggande dagvattendamm
apr 2019 jun 2019
Örtomta Öjebyvägen aug 2019 nov 2019
Hjälpte denna information dig? Nej