Planerade grävarbeten för fiber, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp

Den 1 juli 2016 började en ny lag gälla i Sverige, lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Här listar vi våra planerade arbeten.

Är du intresserad av att samförlägga infrastruktur på någon plats, vänligen kontakta oss. 

Fiberarbeten

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Linköpings tätort Mars December

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Katrineholms tätort Januari December
Aurells väg, väster om master (Bie) Mars Maj
Tjärsta, Gustavsdal (Björkvik) Mars Maj

Mjölby

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Mjölby tätort Mars December
Från väg 594 till Helgslätt April September
Stora Krokemo,  öster om Västra Harg April Juni
Sandstorp- Åsarna, öster om Önnebo April Juni
Tramplemo, öster om väg 594 mellan Önnebo och Haddebo Juni September
Stora Haddebo- Måla, väg 595 Juni  September
Trehörninge- Fagerhult, väg 611 Juni September
Vadstorp, väster om Önnebo  Maj Juli
Hälla - Skrämla - Görshorva, väster om väg 594 Augusti Oktober
Hulu - Stenstorp, österut från väg 594 September November
Sjöstorp - Mosshult - Sörstadkullen, väg 595 September November
Rusthemmet- Rustorp Augusti  Oktober

Motala

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Borensbergs tätort April December
Hanorp Ättorpa April Augusti
Älvan Boberg April Augusti
Tägneby mot Amnada April Augusti
Karlshov April Augusti

Elnät

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Beatelund - Linghem (väg 796) Mars December
Klinttorp – Milltorp  Januari April
Rydsvägen Februari Juli
Gamla kalmarvägen, Slaka September December
Väg 621, Slaka till Nykil Mars December
Tornby, främst Bonnorpsgatan Mars Juli
Tornby, främst Attorpsgatan, Roxtorpsgatan Augusti December
Södra Berga och norra Vidingsjö, främst Sporrsmedsgatan och Polergatan Maj November
Ljungsbro, främst Mässvägen, Bagaregatan, Löjtnantsgatan Januari Mars
Ljungsbro, Gunnartorpsvägen Januari April
Vasavägen Augusti December
Östra tornby, Norra Oskarsgatan, Gillbergagatan Januari April
Elsa Brändströms gata Juli Oktober
Vidingsjö, i anslutning till Måttgatan, Milgatan samt Norra riksdalergatan Mars December
Norra ekängen April Maj
Östra tollstad April September
Grimstad - Östra Harg - Ekbacken, Bjärkestad - Lundby September December
Mörtlösa April Maj
Västra Skäggetorp, Fogdegatan Mars Maj
Skäggetorp, Nygårdsvägen Februari Juli
Abiskorondellen/Västra vägen Maj September
Vistvägen Maj September

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Thomastorp, Alhult-Fäboda-Släntåsen April Augusti
Vingåkersvägen Februari September
Västgötagatan September December
Knorranvägen mot Glysas grav April December
Forssjö, Bruksvägen April December

Fjärrvärme och fjärrkyla

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Drottninggatan  Mars  
Tornbyvägen Mars Juni
Vallhallagatan Augusti Oktober
Repslagaregatan Mars Juni
Järdalavägen Augusti November
Ektunavägen 169 September  
Hagmarksgatan Mars Juni
Brogatan    
Banergatan Mars Juni
Torvingegatan Mars Juni
Gottorpsgatan Februari Mars
Milgatan Augusti November
Mörtlösa - Gärstad kyla Mars Juni
Västra svedengatan Januari Mars

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Stensättersgatan Sommar 2023 Höst 2023
Österleden Sommar 2023 Höst 2023
Fredsgatan / Kullbergska Vår 2023 Sommar 2023
Diverse mindre underhållsarbeten Löpande under året  
Diverse mindre anslutningsarbeten Löpande under året  

VA-ledningar

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med 
Johanneslundsvägen (i olika etapper) Höst 2023  
Skolgatan  Sommar 2023  
Drottninggatan  Mars  
Klostergatan, Linnégatan – Drottninggatan     
Vasavägen, Platensgat – Birgittagatan Mars  
Sätervägen Höst  
Falkgatan Höst  
Örngatan Höst  
Duvgatan Höst  
Blomgatan  Höst  
Ramstorpsgatan Vår  
Rappestad 3:2  Vår  
Sandbäcksgatan omlägg v- ekoxen-lasarettsgatan Höst  
Vasavägen str. Abisko-Östgötagatan etapp 1/norra Mars  
Karl Dahlgrens gata 28, dag Pågår  
Karl Dahlgrensgatan 4-8 v+d Pågår  
Mjärdevi, Diskettgatan Höst  
Hovetorp - Bjärka Säby Höst  
Repslagargatan-Kungsgatan Vår  
Hjälpte denna information dig? Nej