Planerade grävarbeten för fiber, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp

en 1 juli 2016 började en ny lag gälla i Sverige, lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Här listar vi våra planerade arbeten.

Är du intresserad av att samförlägga infrastruktur på någon plats, vänligen kontakta oss. 

Fiberarbeten

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Gammalkil-Ulrika, kortare sträckor ut från stamnät Pågående 31 augusti 2021
Limmerhult-Drögshult-Ulrika, kortare sträckor ut från stamnät 1 mars 2021  30 november 2021
Skeda Udde-Hulta Pågående 31 augusti 2021
Diverse mindre serviser inom tätorten Mars 2021 Dec 2021
Knivingegatan, Ljungsbro Mars 2021 Maj 2021
Storskiftesgatan, Linköping Mars 2021 Maj 2021
Trumslagaregatan, Linköping Mars 2021 Maj 2021
Sandvik/Roxenbaden bort mot kommungränsen mot Norrköping Pågående Mars 2021
Björkeberg upp mot Ljungsbro Mars 2021 September 2021
Från Gistad ner mot Örtomta, Ekenäs Juni 2021 September 2021
Södra sidan om Roxen ner mot Norrköpingsvägen, från Ekängen bort mot Lillkyrka Maj 2021 Augusti 2021

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Diverse mindre anslutningar inom tätorten.  Löpande under året  2021
Diverse mindre samförläggningar med TVAB Löpande under året  2021
Landsvägsgatan, Sköldinge Mars/april  2021 April 2021

Mjölby

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Rothemmet Mars 2021 Maj 2021
Mindre grävningar tätorter i Mjölby kommun April 2021 Sepember 2021
Mantorp (Ånetorp, Sya, Spångsholm, Gottlösa, Öjebro) Mars 2021 September 2021
Skännninge (Lagmansro, Vågforsen, Normlösa, Dömestad) Maj 2021 Okt ober2021

Elnät

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Djurgårdsgatan  Januari 2021 Mars 2021
Jägarvallen Januari 2021 Mars 2021
Lambohov Januari 2021 Mars 2021
Glyttingevägen, Ryd Februari 2021 Mars 2021
Nykil Pågår April 2021
Lind, Björkeberg mot Kråkorp  Pågår  Maj 2021
Kullersbro till Maspelösa gård April 2021 Maj 2021
Mjärdevi April 2021 Juni 2021
Hackefors April 2021 Juni 2021
Vimarkagatan April 2021 Juni 2021
Tannefors slussar April 2021 Juni 2021
Lagerlunda, Mellan Malmslätt och Vikingstad April 2021 Oktober 2021
Sålla, vid Sjögestad mot Rappestad April 2021 November 2021
Brokindsleden, (mellan Ålerydsvägen och Vistvägen)  Maj 2021 Juni 2021
Läroverksgatan Juli 2021 September 2021
S:t Larsgatan Juli 2021 September 2021
Säby Oktober 2021 December 2021
Landeryd  Oktober 2021 Januari 2022
Ekeby - Östra Skrukeby Oktober 2021 Januari 2022

Fjärrvärme och fjärrkyla

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Norgegatan April 2021 Maj 2021
Stångebro Februari 2021 Mars 2021
Mörnersgatan  Mars 2021 April 2021
Kolfallsgatan Mars 2021 April 2021
Domkyrkoparken  April 2021 Maj 2021

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Ny väg till Norra skolan, fjärrvärmen ligger med i vägen Hösten 2021 Våren 2022
Österleden/Uppsalavägen Augusti 2021 Oktober 2021
Diverse mindre underhållsarbeten April 2021 December 2021
Diverse mindre anslutningsarbeten April 2021 December 2021

VA-ledningar

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med 
Södra Oskarsgatan, förnyelse vattenledning Mars 2021 April 2021
Tornbyvägen, förnyelse vattenledning Februari 2021 Mars 2021
Tannefors Garvaregatan, förnyelse vattenledning Februari 2021 Mars 2021
Ryds allé, förnyelse vattenledning Mars 2021 April 2021
Linköpings golfklubb, förnyelse  Februari 2021 Mars 2021
Sjögestad mot Nykil, omläggning V ca 500 m Februari 2021 Mars 2021
Fredriksberg, Vårlök- Primula-Svalörtstigen, förnyelse vattenledningar Mars 2021 Maj 2021
OG Svenssons väg, förnyelse vattenledning Mars 2021 Maj 2021
Rydsvägen Mar 2021 April 2021
Vivelvägen, förnyelse vattenledning April 2021 Maj 2021
Norra Oskarsgatan-Sättunagatan, förnyelse vattenledning April 2021 Maj 2021
Barhäll Fasangatan, förnyelse vattenledning Maj 2021 Juni 2021
Poppelvägen Maj 2021 Juni 2021
Bankekind Hampusvägen, förnyelse vattenledning Augusti 2021 September 2021
Vimanshäll Hällgatan, förnyelse vattenledning Augusti 2021 September 2021
Johannelund Skogslyckegatan, förnyelse V September 2021 Oktober 2021
Vasavägen, förnyelse vattenledning Oktober 2021 November 2021
Tannefors Augustbergsgatan, förnyelse vattenledning November 2021 December 2021
Nya-G:a Tanneforsvägen, förnyelse vattenledning Augusti 2021 September 2021
Ljungsbro Kungsbrovägen, förnyelse vattenledning Augusti 2021 Oktober 2021
Gottfridsberg Åbylundsgatan Oktober 2021 November 2021
Hjälpte denna information dig? Nej