Planerade grävarbeten för fiber, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp 2024

Den 1 juli 2016 började en ny lag gälla i Sverige, lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Här listar vi våra planerade arbeten under 2024. 

Är du intresserad av att samförlägga infrastruktur på någon plats, vänligen kontakta oss. 

Fiberarbeten

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Linköpings tätort Mars December

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Katrineholms tätort Mars December
Aurells väg, väster ut om master (Bie) Mars Maj
Tjärsta, Gustavsdal (Björkvik) Mars Maj

Mjölby

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Mjölby tätort Mars December
Från väg 594 till Helgslätt April September
Stora Krokemo,  öster om Västra Harg April Juni
Sandstorp- Åsarna, öster om Önnebo April Juni
Tramplemo, öster om väg 594 mellan Önnebo och Haddebo Juni September
Stora Haddebo- Måla, väg 595 Juni September
Trehörninge- Fagerhult, väg 611 Juni September
Vadstorp, väster om Önnebo  Maj Juli
Hälla - Skrämla - Görshorva, väster om väg 594 Augusti Oktober
Hulu - Stenstorp, österut från väg 594 September November
Sjöstorp - Mosshult - Sörstadkullen, väg 595 September November
Rusthemmet- Rustorp Augusti  Oktober

Motala

Område/sträcka  Start  Beräknas pågå till och med
Kortare grävningar/serviser i Borensbergs tätort April December
Hanorp Ättorpa April Augusti
Älvan Boberg April Augusti
Tägneby mot Amnada April Augusti
Karlshov April Augusti

Elnät

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Östra Harg Januari Februari
Gärdstadsvägen, Mörtlösa Januari Mars
Tornby förstärkning främst Bonnorpsgatan och Attorpsgatan Januari Mars
Vasavägen Södra Februari Mars
Ålerydsvägen, Sadelgatan, Sporrsmedsgatan, Poleragatan Sommarhalvåret Sommarhalvåret
Skillinggatan, Klippinggatan, Dukatgatan, Penninggatan mfl Februari Mars
Milgatan, Famnstigen, Fotstigen, Linjestigen, Tumstigen mfl Mars Augusti
Söder om Vikingstad Juli December
Orkanvägen Sommarhalvåret Sommarhalvåret
St Larsgatan, Lasarettsgatan Februari Mars
Kanngatan, Kappegatan, Spanngatan, Fjärdingsgatan mfl September December
Munkhagsgatan, Skogslyckegatan September December
Hackeforsvägen September December
Åtvidabergsvägen September December
Gc-väg söderleden, Ekkällerondellen, Garnisonsvägen, Infanterivägen Oklart Oklart
Garnisonsvägen, Infanterivägen, Brigadgatan, Regementsgatan, Trumslagaregatan September December
Uvebergsvägen, Brokingdsleden, Ålerydsvägen Oktober Oklart
Gillbergsgatan, Tornbyvägen, Roxtorpsgatan, gc-väg Bergsvägen Mars Oktober
Snickaregatan, Storgatan Februari Mars
Lillgårdsgatan Februari Maj
Lind Stora Södergård April Maj

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Hämplingen   Maj Juni
Koppartorp till Forssjö Augusti  December
Västgötagatan, Prins Bertils gata, Vinkelgatan   Juni     Oktober
Sköldinge Skola till Tillverkningsindustri Mars    Maj 
Stationsbyten Strandgården och Ljungvägen    Mars  April
Sjölandsvägen     April   September
Lasstorp Vallavägen, Hallonvägen Augusti  November
Österleden - Knorranvägen    Mars Maj
Äsköping förstärkning  April     Juli                      
Mejerigatan, Torggatan, Kerstinbodagatan   Mars         Maj
Julita Kyrka till Gimmersta      April     Juli                       

Fjärrvärme och fjärrkyla

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Hjälmgatan Augusti November
Södra oscarsgatan 4 Mars Juni
Rundelsgatan Hejdegården Februari Maj
Mårdtorpsgatan 17 Januari Februari
Duvkullestigen Augusti November
Valhallagatan Hejdegården Augusti Oktober
Ingenjörsgatan Konstruktörsgatan April Oktober
Kungsgatan Mars Juni
Blomgatan April Maj
Lambohovsleden diskettgatan Mars November
Lasarettsgatan s:tlarsgatan Augusti December
Knektgatan söderleden Mars Maj
Ramstorpsgatan Februari Juni
Östgötagatan brunnsgatan Augusti November
Majgatan Malmslättsvägen April Juni
Cykelbana söderleden April Maj

Katrineholm

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med
Tingshusgatan  April Maj
Åsgatan April Maj
Västra Fredsgatan April Maj
Åsporten April Maj
Djulögatan/Vasavägen Juni September
Västra Fredsgatan Augusti September

Mjölby

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och medBeräknas pågå till och med
Prästgårdsliden Högliden Januari Juni

VA-ledningar

Linköping

Område/sträcka Start Beräknas pågå till och med 
Orrgatan Vår  Vår 
Falkgatan Vår  Vår 
Örngatan  Vår  Vår 
Duvgatan Vår  Vår 
Blomgatan  Vår  Vår 
Östgötagatan  Höst Höst
Gillbergagatan Vår  Vår 
Getingstigen 2 – 20 Höst Höst
Skalbaggestigen Höst Höst
Syrsestigen  Höst Höst
Vasavägen str. Abisko-Östgötagatan etapp 2/södra Vår Sommar
St Larsgatan (med kommunen) Höst Höst
Mjärdevi  Diskettgatan Vår Vår 
Hovetorp - Bjärka Säby Vår Höst
Vimarka Vår Sommar

 

Hjälpte denna information dig? Nej