Grävarbete på Söderleden och Ridderstads gata

Vi planerar att förstärka vatten- och fjärrvärmeledningar på Ridderstads gata, och förnya fjärrvärmeledningar längst delar av Söderleden. Arbetet gör vi för att minska risken för framtida driftstörningar.

Arbetet på Ridderstads gata börjar vecka 33 och beräknas vara klart vecka 40. Under tiden vi arbetar kommer det finnas maskiner på plats, vilket kan göra att det ibland blir trångt för annan trafik att ta sig fram.

Från vecka 35 kommer vi att byta ut fjärrvärmeledningar längst Söderleden, i höjd med Berga centrum och på parkeringen där. Arbetet görs för att Berga centrum ska utvecklas, och vi beräknar vara klara i november. Läs mer om detaljplanearbetet kring Berga centrum.

I samband med våra arbeten genomför Linköpings kommun ett beläggningsarbete på Söderleden. Läsa mer om beläggningsarbetet och hur det påverkar trafiken hos Linköpings kommun.

Hjälpte denna information dig? Nej