Frågor och svar - grävarbete Drottninggatan och Elsa Brändströms gata

Vi planerar att förbättra ledningarna för dricksvatten och fjärrvärme på Elsa Brändströms gata och Drottninggatan. Vi förstår att den här typen av arbeten både är påfrestande i vardagen och medför stora konsekvenser för verksamheter i närområdet. Även om vi inte kan undvika att genomföra själva arbetet är målet alltid att vi ska vara så snabba och effektiva vi kan för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

Hur länge kommer ni att gräva på Drottninggatan?

Arbetet på Drottninggatan kommer att starta i mitten av mars och beräknas vara färdigt i juni. Det pågår även ett grävarbete på Elsa Brändströms gata som startar i mitten av februari och beräknas vara färdigt i september.

Varför gräver ni?

I samband med byggnationen av Emblan och Eddan gick en fjärrvärmeledning sönder och är nu avstängd. Vi har länge velat byta ledningen eftersom den fyller en viktig funktion för värmeförsörjningen i innerstaden, och för att det är en äldre ledning. På Drottninggatan behöver vi också stärka upp dricksvattenledningarna som är från 1910-talet. Syftet är att säkra den framtida leveransen och minska risken för driftstörningar.

Orsaken till att vi gräver för både vatten och fjärrvärme samtidigt är för att minska byggnationstiden och antalet grävningar.

Det asfalterades på Drottninggatan förra året och nu grävs det upp igen, hur kan ni göra det?

Orsaken till att det asfalterades mellan grävningar var på grund av SM-veckan som var i Linköping. 

Om boende kan få åka med bil till och från sin fastighet, varför kan inte alla få åka bil genom Drottninggatan?

Eftersom ledningarna ligger mitt i gatan är det i princip omöjligt att ha öppet för allmän trafik. Att boende och verksamheter ska kunna ta sig till och från sina fastigheter är en självklarhet, men det innebär att arbetet försvåras och delvis fördröjs. Säkerheten är en annan viktig aspekt: att ha allmän trafik utmed Drottninggatan skulle innebära trafikfara för både trafikanter och de som arbetar på platsen.

När kommer vattnet och fjärrvärmen att stängas av?

Det är svårt att i förväg säga vilka tider och datum som tjänsterna kommer att stängas av, men vi kommer att informera boende genom att sätta upp lappar i trappuppgångar några dagar i förväg. Verksamheter som behöver planera inför en avstängning kommer att informeras separat.

På lapparna står det hur länge tjänsten kommer vara avstängd och vad den boende ska tänka på under tiden. Vanligtvis pågår en avstängning mellan 08-16 för fjärrvärme och cirka 4 timmar för vatten. Vi jobbar för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

Vattnet har varit avstängt och är nu missfärgat, vad beror det på?

Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning, och består av järn och mangan. Missfärgningen är helt ofarlig och försvinner om du spolar kraftigt i någon av kranarna. Tvätta inte vittvätt medan vattnet är missfärgat.

Varför måste man utföra arbetet på våren/sommaren?

Arbetet måste utföras när det inte finns risk för kyla eftersom befintliga ledningar kommer vara frilagda och provisoriska ledningar kommer att ligga ovanför marken.

Hur kan man få tillstånd att stänga en sådan viktig gata som Drottninggatan i tre månader?

Inför varje grävarbete som görs lämnar vi in en trafikanordningsplan till kommunen som visar vad som behöver göras och hur arbetet kommer att påverka trafiken. Det är sedan kommunen som godkänner trafikanordningsplanen.

I det här fallet är det viktig infrastruktur som behöver förnyas och byggas ut, där både vatten och avlopp samt fjärrvärme samordnar arbetet för att minska påverkan för allmänheten.

Hur har ni kommunicerat om grävningen?

Vi har informerat boende och verksamheter på Elsa Brändströms gata och Drottninggatan via brev. Brevet gick i väg cirka 1,5 månad innan grävstarten på Elsa Brändströms gata (den 14 februari). Våra projektledare har även gått runt och informerat verksamheter fysiskt och lämnade då också ut ett informationsblad.

Inför grävstarten på Drottninggatan (den 14 mars) kommer vi att skicka ut ytterligare information för att påminna om grävstarten och möjligheten att anmäla sig till ett nyhetsbrev som ger kontinuerliga uppdateringar om status i arbetet.

Jag vill anmäla mig till nyhetsbrevet

Ett fåtal kunder saknar information

Vi har identifierat att ett fåtal kunder inte har fått information, vilket vi djupt beklagar. Varför det blev så beror troligtvis på att adresslistorna inte varit helt fullständiga och ett missförstånd kring vilka verksamheter som fått besök.

Så ska det naturligtvis inte vara och vi arbetar nu med att säkra upp för att undvika att något sådant ska hända igen. Det gör vi genom att se över processen både kring personliga besök och för hur adresslistorna tas fram.

Om man inte fått något brev kan man även alltid ta en kontakt med oss. Man kan också anmäla sig till nyhetsbrevet om grävningen.

Kontakta kundservice

Varför stänger man av hela Drottninggatan och inte bara en del?

Det beror på att arbetet på det viset kan genomföras på kortast möjliga tid, bland annat genom att man kan börja från två håll.

Hur ska man ta sig fram i området under tiden som vägen är avstängd?

Drottninggatan kommer att vara öppen för fotgängare och cyklister. Under tiden som Drottninggatan är avstängd för motortrafik kommer trafiken i stället att ledas om via Lasarettsgatan. I mitten av juni väntas Drottninggatan åter vara öppen.

Varför har det inte samordnats bättre med tidigare arbeten?

Vi förstår att det kan uppfattas som att det inte sker någon samordning, men i det här fallet samordnas exempelvis både vatten och fjärrvärme för att minska påverkan för allmänheten. Ibland är det heller inte möjligt att utföra arbeten samtidigt eftersom det kan leda till alltför stor påverkan på exempelvis trafiken.

Med det sagt har vi full respekt för den frustration man kan känna som boende och företagare om ett arbete behöver utföras inom område där det relativt nyligen genomförts en annan typ av jobb.

Hjälpte denna information dig? Nej