Grävarbete Östgötagatan

Vi på Tekniska verken planerar att förbättra och förnya vattenledningar på Östgötagatan under 2024 och 2025. Samtidigt passar vi på att se över fjärrvärmeledningar, elnät och fiberanslutningar längst gatan.  

Varför vi gräver

Vattenledningarna längs Östgötagatan är över etthundra år gamla och förnyas för att förhindra läckor och akuta avbrott. Samtidigt kommer vi passa på att höja kapaciteten för hanteringen av dagvattnet, det vill säga systemet som hanterar det regnvatten och smältvatten som rinner på gator och andra ytor. 

Tidplan och omfattning

Grävarbetet kommer starta vecka 35 och beräknas pågå fram till hösten 2025. Vi genomför arbetet i etapper för att minimera störningar så mycket som möjligt. Först ut är sträckan vid Vasavägen, där påverkan främst är på vägbanan och tillfälligt på cykelbanor.

Trafik och parkering

Under projektets gång kommer trafiken, inklusive busstrafik, på Östgötagatan behöva ledas om och vissa parkeringsplatser kommer att behöva flyttas temporärt. Vi strävar alltid efter att minimera störningar för de som bor och arbetar i området. Ibland kan vissa störningar dock vara nödvändiga för att säkerställa en trygg och stabil drift även i framtiden. Vi ber om förståelse för detta. Boende ska självklart alltid kunna ta sig till och från din fastighet.

Avstängt vatten i kortare perioder

I samband med omkopplingsarbeten kommer vi också att behöva stänga av vattnet i kortare perioder. De som påverkas av detta att få separat information om det längre fram.

Förberedelser på Västra vägen under sommaren

Under vecka 27–29 kommer vi att byta vattenledningar på en kort sträcka av Västra vägen, för att underlätta det kommande arbetet på Östgötagatan. Arbetet innebär att biltrafiken i korsningen Östgötagatan – Västra vägen delvis och tillfälligt kommer att ledas om.

Informera hyresgäster

Du som har hyresgäster eller ansvarar för en bostadsrättförening får gärna hjälpa till att sprida informationen om arbetet vidare. Här finns en lapp om grävarbetet som du kan använda.

Hjälpte denna information dig? Nej