Vi förbättrar elnätet på Elsa Brändströms gata

Vi planerar att förbättra elnätet och byta ut elskåp på Elsa Brändströms gata. Arbetet gör vi för att minska risken för framtida driftstörningar.

Vi planerar att starta arbetet på måndag den 25 september och räknar med att det tar cirka tre veckor. Direkt efter det kommer Linköpings kommun att lägga ny asfalt på gatan.

Arbetet kan påverka framkomligheten

Vi kommer bara att gräva på trottoaren, men det kan bli trångt då vi har lastbilar och arbetsmaskiner på plats. Gående och cyklister kommer att kunna passera på andra sidan gatan.

Vi kan behöva stänga av elen i kortare perioder

Under tiden vi kopplar in de nya elskåpen kommer vi att behöva stänga av elen. Du som drabbas kommer att få information om detta i förväg. Vi kommer att arbeta så effektivt vi kan för att påverka dig så lite som möjligt, men ber om förståelse för att vissa störningar är oundvikliga.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår projektledare Daniel Nilsson på telefon 013-20 92 03 eller e-post daniel.nilsson@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej