Grävarbete Åleryd

Vi på Tekniska verken förnyar elnätet i delar av Åleryd. Arbetet gör vi för att förstärka elnätet och minska risken för framtida driftstörningar.

Tidplan

Vi påbörjade arbetet vecka 23 och räknar med att vara klara med hela projektet under hösten 2024. Under tiden kommer vi att förlägga nya kablar, förbereda för nya serviser samt förbereda för nya kabelskåp. Vi jobbar i etapper, på kartan kan du se var vi kommer att arbeta. Arbetet utförs av vår entreprenör Abeka.

Arbetet kan påverka framkomligheten

Under arbetets gång kommer arbetsmaskiner och lastbilar att finnas på plats, vilket kan göra att det i perioder blir trångt för trafik att ta sig fram. Vi kommer tillfälligt att behöva stänga av de gång- och cykelvägar där vi genomför arbetet.

Under vecka 28 kommer vi att gräva i Ålerydsrondellen under nattetid. 

Vi kan behöva stänga av elen i kortare perioder

Vi kan behöva stänga av elen tillfälligt när vi kopplar in de nya kabelskåpen. Du som påverkas kommer att få information om det i förväg. Vi kommer självklart att försöka störa dig så lite som möjligt, men ber om förståelse för att vissa störningar är oundvikliga. 

Har du frågor?

Om du har några övriga frågor är du välkommen att kontakta:

Niclas Lindqvist, projektledare Tekniska verken
Telefon: 013-30 84 91
E-post: niclas.lindqvist@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej