Utbildningar och föredrag

Vid förfrågan håller vi föredrag och deltar som föreläsare i utbildningar som rör ämnet biogas. Sedan ett flertal år tillbaka ansvarar vi för en stor del av föreläsningarna i kurserna ”Grundkurs i Biogasteknik” och ”Drift- och optimeringskurs av biogasprocessen” som arrangeras av Avfall Sverige. Vi har även deltagit i Biogasteknikerutbildningen i Yrkesutbildningen i Hallsberg och har ett återkommande engagemang i biogaskurserna på Linköpings universitet

Urval av föredrag

2015

Slamdagarna, Vreta Kloster
Torrötning – ett sätt att möta det förväntade lagkravet på hygienisering av slam? - Termofil torrötning av avvattnat rötslam

NAM, Nationella konferensen Avlopp & Miljö, Workshop
Hur får vi kontroll på efterrötning och metanemissioner vid slambehandling? - Termofil torrötning av avvattnat rötslam 

2014

BiogasTinget 2014, Stockholm
Lukthantering i praktiken

Vatten & Miljölabb 2014, Stockholm
Biogasproduktion – hur funkar biogasprocessen och hur följer vi upp den med hjälp av laboratorieanalyser?

2013

Slamdagarna, Stockholm
Torrötning av avvattnat rötslam för ökad biogasproduktion och möjlig hygienisering

2012

Norsk Vann; Oslo
Efterrötning vid låg mesofil temperatur…  …ett kontinuerligt laboratorieförsök och dess tillämpning i fullskala

Vattenstämman 2012, Stockholm
Tekniska Verken i Linköping- koncernen som satsar på biogas

2010

Slutseminarium Biogas Max, Stockholm 
Co-digestion for increased biogas production

Avfall Sveriges höstmöte
En ung teknik i utveckling– rötningsprocessens möjligheter

Seminariedag Föreningen Vatten 
Skillnaden mellan rötning av avloppsslam och industriavfall?

2009

Training Workshop EU-projektet Biogas Max: Biometano per il Transporto – Prospettive ed esperienze, Italien
Consolidated experience of full scale production of biomethane in Sweden


VA-mässan 2009, Stockholm
Rötning av externt organiskt material, påverkan på rejekt och vattenlinjen

Hjälpte denna information dig? Nej