Processutveckling

Vi utför uppdrag inom processutveckling och processoptimering åt biogasanläggningar i Sverige. Många av våra processutvecklingsuppdrag utförs i nära samarbete med vårt välutrustade biogaslaboratorium och Tekniska verkens ackrediterade vattenlaboratorium med lång erfarenhet av analyser på slam och olika substrat.

Vi kan erbjuda

  • Utvärdering och optimering av enskilda produktionssteg
  • Utveckling av nya koncept/nya biogasanläggningar med hjälp av simulering av processen i avancerade labbförsök
  • Utvärdering av befintliga anläggningar (s.k. ”second opinion” med förslag på förbättringar)
  • Utvärdering av nya och befintliga substrat
  • Strategiskt utvecklingsarbete för optimering av biogasprocessen
Referenskunder

Vill du veta mer?

Sören Nilsson Påledal
Processingenjör
Tekniska verken
Erik Nordell
Produktansvarig VBA
Tekniska verken
Jan Moestedt
Forskning- och utvecklingsingenjör
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej