Labbförsök

Vi har lång erfarenhet av att utföra kontinuerliga rötförsök i laboratorieskala som efterliknar verkliga förhållanden samt av utvärdering av substrat med hjälp av satsvisa utrötningsförsök. Vi har även ett ackrediterade vattenlaboratorium som utför analyser på vatten- och slamprover.