Forskning

Labbförsök

Vi har lång erfarenhet av att utföra kontinuerliga rötförsök i laboratorieskala som efterliknar verkliga förhållanden samt av utvärdering av substrat med hjälp av satsvisa utrötningsförsök. Vi har även ett ackrediterade vattenlaboratorium som utför analyser på vatten- och slamprover.

Kontinuerliga rötförsök

Med hjälp av vår ”state of the art”-utrustning får du exakta resultat –  helt utan att riskera den dagliga verksamheten vid er biogasanläggningen. Alla rötförsök är anpassade till kundens behov. Vanliga typer av undersökningar är utvärdering av nya substrat, tillsats av processadditiv eller förändrade driftsätt på biogasanläggningen.

 • Eget laboratorium (ISO/IEC 17025) för övervakning av flera processparametrar som flyktiga fettsyror (VFA), kvävefraktioner, TS, VS, pH och metaller
 • Online-övervakning av gasproduktion och metanhalt möjliggör utvärdering av nedbrytningskinetik
 • Försök med seriell rötning - från hydrolys till efterrötning
 • Analys och bedömning av rötrestkvalitet
 • Försök i specialdesignade system som semi-kontinuerliga reaktorer för torrötning

Satsvisa utrötningsförsök

Satsvisa utrötningsförsök är ett användbart verktyg för att bedöma lämpligheten av ett substrat vid rötning i en biogasanläggning och för att sätta ett ekonomiskt värde på substratet. Testerna visar det maximala biogasutbytet från olika organiska material.

 • Bedömning av biogaspotential och metanhalt av ett visst substrat
 • Eget laboratorium (ISO/IEC 17025) – komplettering av utrötningsförsök med substratanalyser, t.ex. flyktiga fettsyror (VFA), kvävefraktioner, TS, VS, pH och metaller
 • Tillförlitliga resultat- en exakt och pålitlig metod har utvecklats och används tillsammans med internkontroll

Kontakta oss för mer information

Erik Nordell

Produktansvarig Biogas, Vatten och avlopp
013-30 85 42
erik.nordell@svenskbiogas.se

 

Jan Moestedt

Forskning- och utvecklingsingenjör, Tekniska verken
013-20 93 77

 

Sören Nilsson Påledal

Processingenjör Teknik & System, Tekniska verken

 

Vattenlaboratorium

Kärnverksamheten för laboratoriet är att utföra analyser inom dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten. Förutom att vi utför provtagning och analyser inom den egna koncernen kan vi erbjuda våra laboratorietjänster till externa företag.

Ungefär en tredjedel av de analyser som utförs är på slamprover. Dessa prover kommer framför allt från biogasproduktionen och processutvecklingen av biogas, där det skett en stor utveckling under de senaste åren. Inom detta område utför vi till exempel analyser av VFA, metan, kväve, fosfor och metaller.

Det täta samarbetet mellan laboratoriet, processgruppen och produktionen är värdefull. Laboratoriepersonalen är väl medveten om provernas ursprung och kan med den kunskapen snabbt utvärdera resultaten och ge respons till de som beställt analysen.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) vilket innebär att analyser utfärdas opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

Kontakta oss för mer information

Malin Magounakis

Avdelningschef Laboratorium, Vatten och avlopp
013-20 83 81
malin.magounakis@tekniskaverken.se

Maria Hjelmar

Kvalitetsansvarig, Vatten och avlopp
013-20 83 41
maria.hjelmar@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej

Referenskunder

 • Svensk Biogas AB
 • Swedish Biogas International AB
 • Motala kommun
 • Renova AB
 • Holmen paper AB
 • Greve Biogas