Internationella uppdrag

Internationellt sett ligger Sverige lång fram till i utvecklingen av storskalig biogasproduktion och uppgradering av biogas till fordonsbränsle. Potentialen för utveckling av biogasproduktionen och behovet av expertkunskap inom biogas är stort.På Tekniska verken, som förutom storskalig biogasproduktion varit tidiga med många nya tekniker, finns en tradition att sprida sin kunskap internationellt genom samarbeten och utvecklingsprojekt. I den andan tar Tekniska verken FoU Biogas sig an internationella uppdrag rörande stort och smått. Vi har erfarenhet inom medverkande och expertrådgivning i olika faser av uppstart av nya anläggningar men vi kan ta emot uppdrag som rör allt från storskaliga processfrågor till detaljer inom mikrobiologin.

Referensprojekt

Hjälpte denna information dig? Nej