Miljövärden för fjärrvärme 2022

Här hittar du våra miljövärden för fjärrvärme utifrån de riktlinjer som finns i  Värmemarknadskommittén överenskommelse.

Nytt från och med 2018 års överenskommelse är att det tydliggörs att de värden som beräknas för redovisning av historiska utsläpp inte ska användas för t.ex. byte av uppvärmningsform eller energieffektiviseringsåtgärder. Då ska istället ett beslutsperspektiv användas.

Vill du analysera hur en förändrad energianvändning påverkar klimatet?

Då rekommenderar vi att du använder verktyget Tidstegen, framtaget av forskningsinstitutet IVL. Detta verktyg ska användas för utvärdering av beslut som till exempel energieffektivisering eller vid val mellan fjärrvärme och andra energilösningar. Vid intresse kan vi på Tekniska verken kan hjälpa dig med verktyget.

Varför kan jag inte använda förra årets miljövärden när jag räknar på en förändring i framtiden?

Omvärlden förändras hela tiden, till exempel byggs den förnyelsebara elproduktionen ut. Din energianvändning påverkar också omvärlden. Exempelvis leder en ökad fjärrvärmeproduktion till ökad elproduktion vilket gör att annan fossil elproduktion i Nordeuropa kan undvikas.

Emission av växthusgaser ur ett bokföringsperspektiv för miljöredovisning

Linköping
Katrineholm
Borensberg
Kisa
Skärblacka och Kimstad
Åtvidaberg

Linköping

 • Förbränning: 86,5 gram CO2e/kWh (varav härrör från avfall 81,7 gram CO2e/kWh)
 • Transport: 3,8 gram CO2e/kWh (varav härrör från avfall 1,7 CO2e/kWh)
 • Summa: 90 gram CO2e/kWh (varav härrör från avfall 83,4 CO2e/kWh)

Anledningen till vårt höga miljövärde i Linköping är att avfall är vår allra största bränslefraktion. Vi menar att det är resurseffektivt att ta tillvara på avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna, och producera el och fjärrvärme av dem. I denna beräkningsmetodik läggs alla utsläpp från avfallsförbränning på elen och fjärrvärmen som produceras och inte på den som lämnar avfallet. Vill du hjälpa oss att sänka siffran? Sortera allt ditt avfall och lämna så lite som möjligt till oss. Varje kilo avfall som lämnas till förbränning ger upphov till cirka 520 g CO2e.

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,06
 • Andel restbränslen: 96 %

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 71 %
 • Andel fossil olja: 1 %

Bränslemix fjärrvärme Linköping

Avfall 72 %
Returträ 23 %
Restprodukter från skogsindustrin 4 %
Bioolja 1,2 %
Fossil olja 0 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,384
Svavel 0,004
Stoft 0,002

 

Katrineholm

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 4,1 gram CO2e/kWh
 • Transport: 4,6 gram CO2e/kWh
 • Summa: 9 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,06
 • Restbränslen:  75 %

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 100 %
 • Andel fossil olja: 0 %

Bränslemix fjärrvärme Katrineholm

Returträ 75 %
Restprodukter från skogsindustrin 25 %
Bioolja 0 %
Fossil olja 0 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,10
Svavel 0,01

 

Borensberg

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 6,8 gram CO2e/kWh
 • Transport: 14,7 gram CO2e/kWh
 • Summa: 22 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,13

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 100 %
 • Andel fossil olja: 0 %

Bränslemix Borensberg

Restprodukter från skogsindustrin 98 %
Bioolja 2 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,827
Svavel 0,000
Stoft 0,067

Kisa

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 22,8 gram CO2e/kWh
 • Transport: 10,6 gram CO2e/kWh
 • Summa: 33 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,14

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 95 %
 • Andel fossilt: 5 %

Bränslemix Kisa

Restprodukter från skogsindustrin 95 %
Fossil olja 5 %

Skärblacka och Kimstad

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 10,8 gram CO2e/kWh
 • Transport: 5,2 gram CO2e/kWh
 • Summa: 16 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,07

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 98 %
 • Andel fossil olja: 2 %

Bränslemix Skärblacka och Kimstad

Restprodukter från skogsindustrin 98 % (varav spillvärme: 53 %)
Fossil olja 2 %

Åtvidaberg

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 7,6 gram CO2e/kWh
 • Transport: 7,2 gram CO2e/kWh
 • Summa: 15 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,06

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 99 %
 • Andel fossil olja: 1 %

Bränslemix Åtvidaberg

Restprodukter från skogsindustrin 99 %
Fossil olja 1 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,291
Stoft 0,001

Kontakt

Teresia Göransson

Energistrateg
013-20 93 44
teresia.goransson@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej