Exteriör av lägenhetsfasad (foto)

Miljöcertifiering av byggnad med fjärrvärme och fjärrkyla

Få rådgivning inför miljöcertifieringen

Vi hjälper dig som ska miljöcertifiera en byggnad där fjärrvärme eller fjärrkyla används. En byggnad som ska miljöklassas enligt ett miljöcertifieringssystem behöver uppfylla ett antal kriterier. Bland annat ställs det krav på ursprunget av energin som används i byggnaden. Det innebär att vår fjärrvärme och fjärrkyla är en del i denna bedömning. 

Vi guidar dig i de olika certifieringssystemen

Det finns flera system för miljöcertifiering av byggnader och fastigheter, till exempel:

  • Miljöbyggnad
  • BREEAM
  • LEED

De olika systemen behandlar energianvändningen från el, värme och kyla på olika sätt. Vi hjälper dig gärna med hur fjärrvärme och fjärrkyla ska hanteras i de olika miljöcertifieringssystemen. Du kan även få rådgivning om du inte når upp till önskad nivå i ett system när du planerar en byggnation, och fjärrvärme eller fjärrkyla är en del av bedömningen.

Medarbetare tittar in i pannan

Vår fjärrvärme är resurseffektiv

Fjärrvärme är ett resurseffektivt sätt att värma upp din fastighet, eftersom både el och värme skapas när vi tar hand om avfall från industri och hem. Istället för att låta energin gå till spillo, tar vi tillvara på den för att värma upp bostäder och verksamheter. Smart och resurseffektivt.

Så länge det finns avfall i samhället som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas är energiåtervinning det miljömässigt bästa alternativet.

Den lokala miljöpåverkan från vår fjärrvärme är liten och bidrar dessutom till att minska utsläppen globalt. Vi har siktet inställt på att bli helt fossilfria och till dess köper vi utsläppsrätter via EU:s system för utsläppshandel, för de koldioxidutsläpp som uppstår under produktionen.