Markvärme med fjärrvärme

Med markvärme från fjärrvärme kan gator, torg och fotbollsplaner hållas snö- och isfria under vinterhalvåret.

En tjänst för dig i Linköping

Vår markvärme ger:

  • Effektiv snösmältning.
  • Snö- och isfria gator.
  • Snabb halkbekämpning under vintern.

Idag levererar vi markvärme till centrala Linköping och till fotbollsplanerna på Linköping Arena och Kopparvallen i Åtvidaberg. Har du en yta utomhus där du vill installera markvärme kan vi hjälpa dig.

Så mycket kostar markvärmen

Du betalar för värmen du använder.

Markvärme tillämpas efter överenskommelse med Linköpings kommun och respektive fastighetsägare. I tjänsten ingår även en fjärrvärmecentral samt drift och underhåll.

Energipris Drift och underhåll
58 öre/kWh 12 kr/kvm
  • Kostnader för värmen som används följer fjärrvärmepriset för företag, men du får 12 procent rabatt på energi- och effektpriset. Flödespris tas inte ut. Se aktuella priser.
  • Du bekostar själv fjärrvärmecentralen och eventuella markvärmeslingor.
  • Priset gäller när du vill använda returvärme för markvärme eller andra användningsområden.

Vill du beställa markvärme med fjärrvärme?

Skicka en förfrågan så kontaktar vi dig.