Solnedgång över Linköping, siluett över staden

Klimatkompenserad fjärrvärme för företag

Stärk er hållbarhetsprofil och bidra samtidigt till att minska koldioxidutsläppen globalt.

ikon kartnål

En tjänst för dig i Linköping, Katrineholm, Åtvidaberg,
 Kimstad, Skärblacka, Borensberg och Kisa

Gör skillnad på en global nivå

Genom att välja fjärrvärme är ditt företag redan med och bygger världens mest resurseffektiva region. Med klimatkompenserad fjärrvärme kan ni göra ännu mer. När ni väljer tilläggstjänsten klimatkompenserad fjärrvärme köper vi en typ av utsläppsrätter som heter CER (Certified Emission Reduction), som används för speciellt för klimatkompensation.

Om klimatkompenserad fjärrvärme

När du väljer klimatkompenserad fjärrvärme beräknar vi utsläppen från din fjärrvärmeanvändning utifrån Värmemarknadskommitténs metod. Metoden utgår från direkta produktionsutsläpp samt utsläpp från transporter, beredning av bränsle och hjälpel. Sedan köper vi utsläppsrätter som kompenserar för de direkta produktionsutsläppen som kommer från din fjärrvärmeanvändning. Läs mer om beräkningsmetoden. 

Utsläppsrätterna vi köper åt dig är så kallade Certified Emission Reductions (CER) som leder till investeringar i projekt som minskar utsläppen globalt, till exempel genom ökad produktion av förnybar el. Vi investerar i projekt som har en nära koppling till vår verksamhet. Hittills har vi investerat i de här projekten:

Alla projekt är certifierade enligt Gold Standard och handeln sköts genom Tricorona Climate Partner AB - Fighting climate change.

Vi arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen genom att fasa ur fossila bränslen. Vi har redan kommit en lång väg men tills målet är nått så tar vi ansvar för våra fossila utsläpp, oavsett om du väljer att klimatkompensera fjärrvärmen eller inte. Vi är en del av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) vilket innebär att vi betalar för våra fossila koldioxidutsläpp som uppstår under produktionen.

Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ditt ordinarie energipris för fjärrvärme. Priset baserat på utsläppsvärdet per kWh i respektive nät. Kostnaden motsvarar priset på utsläppsrätterna. Kontakta oss för mer information om pris.

Man kör kran på Gärstad avfallsanläggning

Fjärrvärme är ett resurseffektivt val

Du som redan har valt fjärrvärme bidrar till en fjärrvärmeproduktion som är resurseffektiv på flera sätt:

  • Vi tar tillvara energi som annars skulle ha gått förlorad.
  • I våra kraftvärmeverk produceras el och värme samtidig, vilket gör att vi kan utnyttja energin i bränslet maximalt.
  • Den lokala elproduktion minskar koldioxidutsläppen globalt och tränger bort behovet av fossil el.

I vårt Klimatbokslut beskriver vi fjärrvärmens påverkan på de globala utsläppen.

Vill ditt företag få klimatkompenserad fjärrvärme?

Kontakta oss om du vill lägga till klimatkompenserad fjärrvärme på ditt avtal.