Klimatkompenserad fjärrvärme för företag

Med tilläggstjänsten klimatkompenserad fjärrvärme kan ditt företag stärka er hållbarhetsprofil ytterligare och samtidigt bidra till att minska koldioxidutsläppen globalt.

Genom att välja fjärrvärme är ditt företag redan med och bygger världens mest resurseffektiva region. Med klimatkompenserad fjärrvärme kan ni göra ännu mer. När ni väljer klimatkompenserad fjärrvärme köper vi en typ av utsläppsrätter som heter CER (Certified Emission Reduction), som används för speciellt för klimatkompensation.  

Vad kostar det?

Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ditt ordinarie energipris för fjärrvärme. Priset baserat på utsläppsvärdet per kWh i respektive nät. Kostnaden motsvarar priset på utsläppsrätterna. För att få pris för klimatkompenserad fjärrvärme kontakta oss via formuläret längst ner på sidan.

Så klimatkompenseras fjärrvärmen

När du väljer klimatkompenserad fjärrvärme beräknar vi utsläppen från din fjärrvärmeanvändning utifrån Värmemarknadskommitténs metod. Metoden utgår från direkta produktionsutsläpp samt utsläpp från transporter, beredning av bränsle och hjälpel. Sedan köper vi utsläppsrätter som kompenserar för de direkta produktionsutsläppen som kommer från din fjärrvärmeanvändning. Läs mer om beräkningsmetoden. 

Ditt företag bidrar till minskade utsläpp globalt

Utsläppsrätterna vi köper åt dig är så kallade Certified Emission Reductions (CER) som leder till investeringar i projekt som minskar utsläppen globalt, till exempel genom ökad produktion av förnybar el. Vi investerar i projekt som har en nära koppling till vår verksamhet. Just nu köper vi utsläppsrätter från projektet Sri Balaji i Indien som även är certifierad enligt Gold Standard. Projektet bidrar till förnybar elproduktion från organiskt avfall. 

Vi tar ansvar för våra utsläpp

Vi arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen genom att fasa ur fossila bränslen. Vi har redan kommit en lång väg men tills målet är nått så tar vi ansvar för våra fossila utsläpp, oavsett om du väljer att klimatkompensera fjärrvärmen eller inte. Vi är en del av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) vilket innebär att vi betalar för våra fossila koldioxidutsläpp som uppstår under produktionen.  

Fjärrvärme - ett resurseffektivt val!

Genom att välja fjärrvärme bidrar du till en fjärrvärmeproduktion som är resurseffektiv på flera sätt:

  • Vi tar tillvara energi som annars skulle ha gått förlorad.
  • I våra kraftvärmeverk produceras el och värme samtidig, vilket gör att vi kan utnyttja energin i bränslet maximalt.
  • Den lokala elproduktion minskar koldioxidutsläppen globalt och tränger bort behovet av fossil el.

I vårt Klimatbokslut beskriver vi fjärrvärmens påverkan på de globala utsläppen.

 Vill ni få klimatkompenserad fjärrvärmen?

Börja klimatkompensera fjärrvärmen

Hjälpte denna information dig? Nej