Samarbete med Akademiska hus

Tekniska verken och Akademiska hus i Linköping har länge samarbetat kring energiförsörjningen till Linköpings universitet, Campus Valla. Under 2016 tog Tekniska verken tillsammans med Bravida fram en ny teknik som på ett unikt sätt använder fjärrkylenätet för att transportera överskottsvärme från en serverhall till att förvärma inomhusluften i hus B på Campus Valla. Sammantaget bidrar den nya avancerade tekniken till en minskad energianvändning och koldioxidutsläppen minskar med 144 ton koldioxid per år.

Sedan flera år tillbaka finns ett fjärrkylenät installerat på Linköpings universitet, Campus Valla som används för att bland annat kyla de serverhallar som finns på universitetet. Under 2016 började ett nytt tekniskt system användas i universitetets lokaler. Akademiska hus som äger och förvaltar fastigheterna efterfrågade en lösning för att ta tillvara på värmen från serverhallarna. Tillsammans med Tekniska verken och Bravida togs en ny teknik fram som gör det möjligt att flytta värmen från servrarna genom fjärrkylenätet för att värma upp inomhusluften i hus B på Campus Valla.

Det är unikt att använda fjärrkylenätet på det sättet och att transportera värmen över en relativt lång tid från att den alstras till att den nyttjas. Dessutom har befintlig infrastruktur använts utan behov av stora investeringar.

 Så här fungerar det på Campus Valla:

  • Sedan tidigare finns ett fjärrkylsystem som nu också används för att ta hand om den värme som kommer från servrarna i datorhallarna.
  • Med den nya tekniska lösningen återvinns värmen från datorhallarna genom att förvärma luften in till universitetets lokaler när utomhustemperaturen är cirka 6 grader eller lägre.
  • Återvinningen sker sedan genom att returvärmen tas tillvara och används till att värma upp universitetets lokaler via ventilationssystemet.
  • Systemet gör det möjligt att återvinna den lågvärdiga värmen med minimal elanvändning.
  • En annan positiv effekt är att fjärrkyla produceras när värmen återvinns.

Sammantaget bidrar den nya avancerade tekniken till att energianvändningen och koldioxidutsläppen minskat med 144 ton koldioxid per år.